Anasayfa
Kavramlar Dizini
İçindekiler
Temin ve Sipariş
Özgeçmiş
E-mail

 BELEDİYE SORUNLARI REHBERİ

  Belediye Sorunları Rehberi 5. Baskı Yayında… (2015 Baskı)

 


 
 

Emsal Yargı Kararları Işığında

Belediye Sorunları Rehberi

(İl İdare Bölümü İlaveli)

Sadettin Doğanyiğit, D. Selçuk Yetim, M. Lamih Çelik

Şubat 2015 / 5. Baskı / 1040 Syf.

Fiyatı: 120.00 TL

ÖNEMLİ UYARI: Sayıştay Başkanlığından aranıyor izlenimi vererek denetime geleceğini söyleyip, kendini sözde Sadettin Doğanyiğit olarak tanıtarak belediyelere fahiş fiyatla kitap satmaya çalışan telefon dolandırıcılarına itibar etmeyiniz. Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir, 505-617 3769 nolu telefona ve ihalehukuku@hotmail.com mailine ihbar edebilirsiniz.

Sadettin DOĞANYİĞİT’in tüm kitaplarını gerçek bedeli üzerinden yayıncı Seçkin Yayıncılık AŞ’den veya diğer kitapçılardan temin edebilirsiniz. Kitapların müellifi Sadettin DOĞANYİĞİT, kitap satışı yapmamaktadır.


 

Çağdaş kent yaşamın kalitesi ve insanların mutluluğu, yerel nitelikteki hizmetlerin başarısı ile yakından ilgilidir. Oysa günümüzde, mahalli idareler, özelleştirme çalışmalarından borç yönetimine, personel hukukundan finansman darboğazına, vergi mevzuatından imar, çevre ve kentleşme politikalarına kadar çok değişik alanlarda pek çok sorunla yüz yüzedir. İşte bu eserin misyonu başta belediyeler olmak üzere mahalli idarelerimizin soru ve sorunlarına çözümler üretmek; her birinin birer marka şehir olmalarına katkı sağlamaktır.

Eseri, yeni seçilen ve birden fazla dönemdir görev yapan tüm belediye başkanı ve meclis üyelerine tavsiye ediyoruz. Güncel Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay Kararları arasından itina ile seçilerek gerekçeli ve özetli olarak özenle oluşturulan çözümlerden müteşekkil bu eserin, büyük bir boşluğu doldurması beklenmektedir.

Konu Başlıkları

Belediye Başkanı ile Meclis Üyelerinin Hakları, Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Özlük Hakları

Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Encümeni

Belediyelerin Görevleri, Yetkileri, Giderleri ve Sorumlulukları

Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları

Su Aboneliği, Kaçak Su ve Yer Altı Sularının Kullanımı

Belediyelerin Haciz İşlemleri

Belediye Taşınmazlarının İşgali ve Ecrimisil Uygulamaları

Belediyelerin İmar Uygulamaları Konusundaki Görev ve Yetkileri

Tebligat Kanunu Çerçevesinde Yapılan Tebligat Uygulamaları

Devlet Memurları ve Diğer Belediye Personeli

İl Özel İdareleri

Vergi Mevzuatı İle İlgili Kararlar

Belediyelerin Yerel Nitelikteki Gelirleri

Harcırah Ödemeleri

Sayıştay Yargısı ve Dış Denetim ile İlgili Belediyeleri İlgilendiren Konular

İş ve İşçi Mevzuatı

Belediye Ayniyat İşlemleri

Kamu İhale Sözleşmeleri Hukuku

İdarenin Üçüncü Kişilerle Olan Borç – Alacak İlişkileri

Yürürlükteki 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara İlişkin İhale İşlemleri ve Hakediş Uygulamaları

Kitap Siparişi:

Seçkin Yayıncılık: Sağlık Sokak No:21 06410 Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0-312-435 30 30 | 0-533-770 50 99
Faks: 0-312-435 24 72

Strazburg Cad. 23/B Sıhhiye
Tel: (312) 230 52 62
Faks: (312) 230 52 62
E-posta: ankarasube@seckin.com.tr

 İstanbul Şişli Şubesi

Abide-i Hürriyet Caddesi, Hanımefendi Sokak No:160
Tel: (212) 234 34 77
Faks: (212) 231 24 69
E-posta: sislisube@seckin.com.tr

@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Dördüncü Baskıya Önsöz 7

Önsöz 9

Birinci Bölüm
BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ, YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI ve ÖZLÜK HAKLARI

A. BELEDİYE BAŞKANI İLE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 57

1. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi? 57

2. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi? 57

3. Başkan Yardımcısının Görev Değişikliğinde Başkanın Serbestiyeti Var mıdır? 58

4. Belediye Başkanının Belediyeyi Temsil Yetkisi 59

5. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi? 59

6. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi 60

7. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini İlçe veya İlk Kademe Belediye Başkanına Devrini Öngören Hükmün İptali 60

8. Belediye Meclis Üyesinin Belediye Meclis Kararına Karşı Dava Açması 60

9. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi 61

10. Belediye Kurulması İçin Danıştay’ın Görüşü Alınmaması Hukuka Aykırılık Oluşturur mu? 61

11. Belediye başkanı Kadrolarını Değiştirmeden Sadece Yetkisini Kaldırabilir mi? 61

B. BELEDİYE BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN MAAŞ VE HARCIRAHI 62

1. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi? 62

2. Belediye Başkanı 4'üncü Dereceli Memur Harcırahından Daha Yüksek Miktarda Harcırah Alabilir mi? 62

3. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi? 62

4. Belediye Başkanı Belediye Bütçesine Dahil Fon Saymanlığından İlave Ücret Alabilir mi? 63

5. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Eşlerine Yurtdışı Harcırahı Ödenebilir mi? 64

6. Görevlendirme Onayı Olmadan Belediye Başkanına Harcırah Ödenir mi? 65

7. Belediye Başkanı Maaş Hesabı Nasıl Yapılır? 66

8. Meclis Üyelerinin Kurumsal İletişim Toplantıları Konaklamalı Yapılabilir mi? 67

C. BELEDİYE BAŞKANINA AİT TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ 68

1. Takvim ve Davetiye Bastırma Bedeli 68

2. Tıp Kongresine Katılan Doktorlara Yemek Verilmesi 68

3. Her Bir Harcama İçin Belediye Başkanı Onayının Alınması Gerekir mi? 68

4. Taziye İlanları 69

5. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi 69

6. Belediyeye Gelen Misafirler İçin Belediye Bütçesinden Harcama Yapılması 69

7. Kutlama ve Tebrik İlanları 69

8. Mahalli Televizyon Kanalları Marifetiyle Duyuru Yaptırılması 69

9. Öğretmenler Günü İçin Kokteyl Harcaması 69

10. Beldeye Somut Katkısı Olmayan Kişilere Temsil Harcaması Yapılabilir mi? 70

11. Bayram ve Özel Günler İçin Bastırılan Tebrik Kartları Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 70

12. Bilgi Yarışmasında Başarı Gösterenlere ve Vergilerini İlk Ödeyenlere Ödül Verilmesi Mümkün mü? 71

13. Televizyon Programına Katılan Sanatçı ve Ekibinin Konaklama Gideri Bütçeden Ödenebilir mi? 71

14. Davetli Listesi 72

15. Belediye Meclis Üyelerine ve Personele Belediye Bütçesinden Hediye Alınması 72

16. Kamu Görevlilerine Verilen Yemek Bedeli 72

17. Temsilin Gerektiği Türden Olmayan Özel Nitelikteki Giderler 73

18. Belediye Personeline Ücretsiz Tiyatro Bileti Dağıtılması Belediye Hizmetleri Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 73

19. Konuşmacının Yemek ve Konaklama Giderleri Temsil Ödeneğinden Karşılanabilir mi? 74

20. Başarılı Öğrencilerin Mükafat İçin Belediyece Yurtdışına Gönderilmesi 74

21. Gazete ve Yayın Satın Alımı İçin Yapılan Ödemeler 74

22. Tören Giderleri İçin İsim Listesinin Hazırlanması Gerekli midir? 74

23. Temsil Ödeneğinden Belediye Personeline Bayram Hediyesi Olarak Çikolata Alınması Mümkün müdür? 75

24. Temsil Ödeneğinden Sünnet Düğünlerinde Verilmek Üzere Altın Alınması Mümkün müdür? 75

25. Temsil Ödeneğinden Özel Günler İçin Kutlama Mesajı Yapılması Mümkün müdür? 75

26. Belediye Tarafından Düzenlenen Festivalde Yapılan Barındırma Gideri 76

27. Politik İçerikli Bayram Kutlamalarının Bütçeden Karşılanması 76

28.Öğretmenlere Belediye Bütçesinden Ödül Verilebilir mi? 76

29. Belediye Başkanınca Yılbaşı ve Bayram Kutlaması Nedeniyle Gazetelere İlan Verilmesi 77

30. Belediye Personeline Veda Yemeği Verilmesi 77

31. Belediyece Kitap Bastırılması 77

32. Belediye Bütçesinden Anket Yaptırılması Mümkün müdür? 77

33. Belediye Başkanının Düğünlerde Altın Takması 77

34. Ramazanda Davul Çaldırma Bedelinin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür? 78

35. Belediye Başkanının Ev Telefonu Fatura Bedelinin ödenmesi 78

36. Temsil Ödeneğinden Festival Jürisinin Otel ve Yol Giderinin Karşılanması 78

37. Seçime 10 Gün Kala Seçim Propagandası Sırasında Karşılama, Uğurlama ve Ziyafet 79

38. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi? 79

Ç. BELEDİYE BAŞKANININ LOJMAN İMKANI VE EMEKLİLİĞİ 79

1. Belediye Başkanı İçin Lojman Kiralanması ve Kira Bedelinin Bütçeden Ödenmesi 79

2. Lojmanda Oturan Belediye Başkanından Kira Kesintisi Yapılır mı? 80

3. Yanlışlıkla Emekli Sandığı İştirakçisi Sayılan Belediye Başkanının Durumu 80

D. BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNE VEKALET ÜCRETİ ÖDEMESİ 81

1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği 81

2. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi? 82

E. BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNİN HUZUR ÜCRETİ 82

1. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi? 82

2. Geriye Dönük Olarak Meclis Üyesi Huzur Hakkının Zamlı Ödenmesi 83

3. Belediye Meclis Üyelerine Yapılacak Huzur Ücretinin Genel Koşulları 83

4. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı 83

5. Komisyonlar Teşkil Ederek Bunlara Huzur Hakkı Ödenmesi 84

6. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günleri ile Mesai Günleri Dışında Kalan Resmi Tatil Günlerinde Huzur Hakkı Ödenmesi 84

7. Toplantı Yapılmayan Günler İçin Huzur Hakkı Verilebilir mi? 85

8. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür? 85

9. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması 85

F. BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİNİN HUZUR ÜCRETİ VE SORUMLULUKLARI 86

1. Aynı Gün Yapılan Belediye Meclis ve Encümen Toplantısında Hakkı Huzur 86

2. Nakdi Yardımın Yapılmasına İlişkin Ödemeden Encümenin Sorumluluğu 86

3. Satış Kararı Veren Belediye Encümeni ile Kooperatifin Üyelik İlişkisi 86

4. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği 87

G. BELEDİYE BAŞKANININ SEMİNER VE DİĞER GİDERLERİ 87

1. Seminer Giderleri 87

2. Seminere Katılım Bedeli 88

3. Özel Şirketçe Düzenlenen Seminere Ödemede Bulunulması 88

4. Belediye Başkanının Cep Telefonu Giderlerinin Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Olarak Ödenmesi 88

5. Belediye Başkanının Ev Telefonu Gideri Bütçeden Ödenir mi? 88

6. Belediye Başkanının Konut Telefon Faturaları Belediye Bütçesinden Ödenir mi? 89

H. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI, SORUŞTURULMASI VE YARGILANMASI 90

1. Daire Başkanı Olarak Görevlendirilen İşçinin Ücretinin Belediye Başkanınca Belirlenmesi 90

2. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları 90

3. Belediye Başkanının Kaçak İnşaata Göz Yumması 90

4. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı 90

5. Belediye Başkanının İhale Yapmadan Dükkan Kiralaması 91

6. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni 91

7. Eylem Suç Oluşturmuyorsa Soruşturma İzni Kalkar mı? 92

8. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı 92

9. Belediye Başkanı Hakkında Görevini Kötüye Kullandığından Bahisle Şikayette Bulunulması 92

10. İddia Edilen Suçların Somut Olaylara Dayanması Durumu 93

11. Çeşitli Araç Lastiklerinin Parçalara Bölerek Pazarlıkla Satın Alınması 94

12. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu 95

13. Ruhsatsız Yapılarla İlgili Yasal İşlem Yapmayan Belediye Başkanı 95

14. Kira Gelirlerini Hayali Bir Şahıs Adına Tahsil Etme Suçu 96

15. Mevzuata Aykırı Atama Yapılması 96

16. Belediye Başkanının Kamu Zararı ve Kişilere Haksız Kazanç Sağlaması 96

17. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı 97

18. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi? 97

I. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN AYRILMALARINDAN SONRA ESKİ GÖREVİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 97

1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı 97

2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi 98

3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması 98

İ. BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SONA ERMESİ 98

1. Başkanlıktan Düşürülmesi Kararına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilir mi? 98

2. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi? 98

3. Ruhsatsız Ateşli Silah Taşıyan Belediye Başkanının Başkanlığı Düşer mi? 99

4. Seçilme Yeterliğini Kaybeden Belediye Başkanının Görevinden Düşürülmesi 100

5. Somut Belge ile Desteklenmeyen Iddialar Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi? 100

6. Başkanlık Görevinden Düşürülmenin Yargı Kararına Bağlı Olduğu 100

7. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı 101

8. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması 101

9. Belediye Başkanının Vatandaşlığını Kaybetmesi 102

10. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi 102

11. Memnu Hakların İadesi Kararı 102

12. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı 102

13. Belediye Başkanının Düşürülmesine İlişkin Gensoru Önergesi 102

14. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi? 104

15. Soruşturma Izni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi 104

16. Belediye Başkanı Için Gerekçeden Yoksun Şikayette Bulunulabilir mi? 104

J. BELEDİYE BAŞKANINA HAKARET SUÇU 105

1. Haber Verme Özgürlüğü Sınırının Aşılması 105

K. SEÇİM PROPAGANDASINA İLİŞKİN YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN İLKE KARARLARI 106

1. Seçim Broşürlerinin Dağıtımı 106

2. Özel Halk Otobüslerine Seçim Afişi Asılabilir mi? 106

3. Belediye İcraatlarını Anlatan Afişler Propaganda Kapsamında mıdır? 106

4. Seçim Yasaklarının İhlali 106

5. Bilboardlardan Siyasi Partiler Yararlanabilir mi? 107

6. Gazetenin Toplattırılması ve Basımının Durdurulması 107

7. Siyasi Propaganda Niteliği Taşımayan Kültürel Faaliyetlerin İcrası 107

8. TV ve Radyolar Tek Bir Siyasi Partinin Propagandasına Yönelik Yayın Yapabilir mi? 107

9. Partiler Arasında Fırsat Eşitliğinin İhlali 108

L. BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ 108

1. Gecikme Cezası Kesilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 108

2. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi? 108

3. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 109

4. Ödenek Temin Edilmeden Kamulaştırma Işlemine Başlanması Soruşturmayı Gerektirir mi? 109

5. Yeşil Alanın Akaryakıt Istasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 109

6. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi? 109

7. Yangına Sebebiyet Vermek Soruşturmayı Gerektirir mi? 110

8. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi? 110

9. Satışa İlişkin Ihale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirri mi? 110

10. Belediye Tabelasında Alfabede Bulunmayan Harfler Kullanılması Soruşturmayı Gerektirir mi? 110

11. Muhasebe Yetkilisi Olarak Görevlendirilen İşçiye Soruşturma İzni Verilmesi 110

12. Ticaret Alanının LPG İstasyonu Alanına Çevrilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 111

13. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 111

14. Soruşturma Izni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi 111

15. İmar Kanununa Muhalefet Soruşturmayı Gerektirir mi? 112

16. Projeye Aykırı İmalat Isnadı Üzerine Verilen Zoruştarma İzni 112

İkinci Bölüm
BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ VE ENCÜMENİ

A. MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ 113

1. Belediyeye Ait Taşınmaz Malın Satış Yetkisi Kime Aittir? 113

2. İmar Planını Değişikliğinde Usul 114

3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması 114

4. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 114

5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması 114

6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır? 114

7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği 114

8. Kavşak Düzenlemesine İlişkin İmar Planı Değişikliği 114

9. Belediyeye Ait Emlakin Satışına Kim Karar Verebilir? 115

10. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali 115

11. Belediyede Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Kişilerin Bu Görevlerinden Ayrılmadan Aynı Belediyede Meclis Üyesi Olarak Görev yapabilir mi? 115

B. MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI 117

1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi 117

2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı 117

3. Somut Delil İçermeyen Gensoru 117

4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi 117

5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru 118

6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi 118

C. MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 118

1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması 118

2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama 118

3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı 119

4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yumma Eylemi 119

5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni 119

6. Askerlik Görevinin Yapılmaması 119

7. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması 120

D. BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ 120

1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi? 120

2. Belediye Seçimlerinin Yenilenmesi Karşısında Fesih İsteminin Akıbeti 121

3. Kamu Hizmetinin Sekteye Uğratılması 121

4. Kesin Hesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi? 121

5. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi? 122

6. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı 122

7. Belediye Meclisi Kararının Toplantı Yapılmaksızın Elden İmzalanması Meclisin Feshini Gerektirir mi? 122

8. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi? 123

E. BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 124

1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi? 124

2. Vakıf Üniversitesine Ait Binaların Yıktırılmasına İlişkin Encümen Kararı 124

3. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni 125

4. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması 125

5. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı 125

6. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi 125

7. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması 125

8. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması 126

9. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi 126

10. Taşınmazların Satışı Konusunda Karar Verme Yetkisi Belediye Encümenine Devredilebilir mi? 126

11. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uyulmaması 126

@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Üçüncü Bölüm
BELEDİYELERİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, GİDERLERİ VE
SORUMLULUKLARI

A. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ KAPSAMINDA YÜZYÜZE GELDİKLERİ GÜNCEL BİR TAKIM SORUNLAR 127

1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi? 127

2. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi? 129

3. Siyasi Partilerin Konser Ücretinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 130

4. Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilen Memurların Yemek Giderleri Temsil-Ağırlama Ödeneğinden Karşılanabilir mi? 131

5. Belediye Bir Derneğin Tıbbi Bitkiler Üzerindeki Araştırmasına Katkı Sağlayabilir mi? 132

6. Kurban Bayramında Kurban Kesim Yerlerinin Belirlenmesi Giderleri 132

7. Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Mobil Telefon Giderleri 133

8. Memur ve İşçi Statüsündeki Personele Ramazan Paketi Yardımı Yapılabilir mi? 133

9. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapılmasına İlişkin Hükümlerin Belediye Mevzuatı Karşısında Değerlendirilmesi 134

10. Sosyal Yaşantı İçin Gerekli Olan İlanlar Belediye Bütçesinden Ödenebilir mi? 136

11. Belediye Başkan Yardımcıları ile Özel Kalem Müdürünün Cep Telefonları Bütçeden Ödenebilir mi? 136

12. Belediyelerce Konut ve Arsa Üretilmesi ve Tahsisi 137

13. Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re’sen Tellal Tayin Edilmesi 138

14. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyonuna Katılan Hakemlere Ödenen Tazminatın Sınırı 139

15. Belediye Personeli İçin Çocuk Bakım ve Kreş Hizmetleri Satın Alınabilir mi? 140

16. İzinsiz Ölü Defnetmenin Hükmü 141

17. Belediye Encümeninin Kapatma Kararı Hakkında Mahkemece Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi? 142

18. Tesislerin Bakım ve Onarım Yükümlülüğü 142

19. Haksız Yıkıma İlişkin Tazminat Talebi 142

20. Servis ve Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetkisi 142

21. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamaması 142

22. Gömme Balkonun Alüminyum Çerçeve ile Kapatılması 143

23. İnternet Cafe Olarak Kullanılan Büronun Eski Hale Getirilmesi 143

24. Belediyeler Lise Öğrencileri İçin Mesleki Yönlendirme Hizmeti Alabilirler mi? 144

25. Teminat Mektubu İçin Yapılan Komisyon Ödemesi 144

26. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Belediye Bütçesinden Tanıtım Gideri Yapılması 144

27. Fuara Katılmak Üzere Turizm Derneği’ne Makbuz Karşılığı Bağış Yapılabilir mi? 145

28. Belediye Okuma Yazma Kursunu Bitirenlere Hediye Verebilir mi? 146

29. Belediyeler Öğrenci Yurdu Tahsis Edebilir mi? 146

30. Belediyeler Orman Sahasını Bedelsiz Kullanabilir mi? 147

31. Belediye Bütçesinden Cep Telefonu Bedeli Ödenebilir mi? 148

32. Belediye Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması İçin Ücret Ödenebilir mi? 149

33. Belediye Çalışmalarının Tanıtımı İçin Medya Kuruluşuna Program Yaptırılması Mümkün müdür? 150

34. Belediye İşlerinin Takibi İçin Hizmet Gideri Yapılabilir mi? 151

35. Belediye Konservatuarındaki Öğretim Elemanlarına Ek Ders Ücreti Ödenebilir mi? 152

36. Belediye Kapalı Spor Salonunun Elektrik Tarifesi 154

37. GSM Bedellerinin Bütçeden Ödenmesinin Şartları 155

38. Dağıtılmak Üzere Kitap Alınabilir mi? 155

39. Estetik Kurul Üyelerine bütçeden ödeme yapılabilir mi? 156

40. Kıymet Takdir Komisyonu Üyelerine Ücret Ödenebilir mi? 157

41. Kurum Doktorlarına İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenebilir mi? 159

42. Mahalli Bir Yayın Kuruluşunda Yayınlanan Haber ve Programlar Karşılığında Ödeme Yapılabilir mi? 160

43. Memur Eliyle Yürütülmesi Gereken İşler İçin Hizmet Alınması Mümkün müdür? 161

44. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İsteyene Daimi İkamet Koşulu Aranabilir mi? 162

45. Çocuk Şenliği Görüntü Bantları Yerel Bir TV’de Yayınlatılabilir mi? 162

B. BELEDİYELERDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT, İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ VE YAP İŞLET DEVRET MODELİ UYGULAMALARI 162

1. Tahsis Edilen Taşınmazda Toplumun Tümünün Yararlanmasına Açık Olmayan Yapılaşmalar Üzerine Belediyece Tahsisin Kaldırılması Mümkün müdür? 162

2. Sözleşmesinde Konut Olan İnşaatın Sonradan Başka Bir Amaca Dönüştürülmesi 163

3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkili Fesih 164

4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 165

5. Ruhsata Aykırı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 165

6. Kat Karşılığı İnşaat Yapanlarda Maliyet Bedeli Endekslemesi Uygulanır mı? 165

7. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatının ve Sözleşme Dışı Fazla İşe İlişkin Bedelin Tahsili 166

8.Yap-İşlet-Devret Yöntemiyle İnşa Ettiği Otogar Binasındaki Taşınmazı Kiraya Veren Kooperatife Yapılan Ödemelerden Vergi Tevkifatı Yapılacak mıdır? 167

9. Ruhsatsız Kat Karşılığı İnşaat Yapana İhtar Yerine Para Cezası Verilebilir mi? 167

10. Araç ve Yolcu Toplu Taşımacılığına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi Düzenlenmesi 168

11. Yap-İşlet-Devret Modeline Uygun Olarak Yapılan Kira Sözleşmesinin Geçerliliği 171

12. Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapım İşiyle Görevlendirilen Sermaye Şirketinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu 172

13. Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilebilir mi? 172

14. Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Yoluyla Kiraya Verilmesi 174

C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İMAR DENETİM YETKİSİ 174

1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası 174

2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması 175

3. İmar Planlarının Onay Süreci 175

4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem 176

5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi 176

Ç. BELEDİYE BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 176

1. Faturanın Aslı Yerine Onaylı Fatura Fotokopisinin Kabul Edilmesi 176

2. Fatura Fotokopilerinin Geçerli Belge Olarak Kabul Edilmesinin Koşulları 177

3. Trafik Cezası Olarak Bütçeden Yapılan Ödeme 178

4. Eski Yıllar Borçlarının Cari Yıl Bütçe Ödeneğinden Karşılanması Mümkün müdür? 178

5. Mülkiye Müfettişleri Tarafından Atanan Bilirkişilerin Ücretlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür? 178

6. Daha Düşük Bedelle Satılan Gazete (Promosyonsuz) Yerine Promosyonlu Gazete Alımı 179

7. Başbakanlık Genelgesi Hilafına Satın Alım 179

8. Belediye Gayrimenkulu İçin Yargıtay Kararları Emsal Alınarak Kira Artırımı Yapılması 179

9. Belediye Araçları Ruhsat Yenileme İşlemleri İçin İş Takipçilerine Ödeme Yapılabilir mi? 179

10. Encümen Kararıyla Nema Ödemesi 179

11. Avansın Kapatılması İşleminde Kullanılan Faturaların Avansın Verildiği Tarihten Önceki Tarihi Taşıması 179

12. Su Tahsilat Makbuzları Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilebilir mi? 179

13. Belediyedeki Müdür ve Teknik Elemanlara Cep Telefonu Tahsisi 180

14. Mahalli İdare Birliklerinin Kamu İhalelerine Katılmaları Mümkün mü? 180

15. Belediyenin Nakit ve Ödenek Sıkıntısı Nedeniyle Vergi ve Prim Borçlarını Ödememesi 181

16. Faturaların Delil Olma Niteliği 181

17. Vizesiz Geçici İşçi Çalıştırılması 182

18. Bütçe Emanetleri Hesabına Alınan Belediye Borcunun Ödenmesi 183

19. Park ve Bahçelerin Aydınlatılmasında Kullanılan Elektriğin Resmî Daire Tarifesi Üzerinden Hesaplanması Mümkün müdür? 183

20. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması 183

D. LOJMAN GİDERLERİ 184

1. Lojmanlara Bütçeden Uydu Anteni Takılır mı? 184

2. Lojman Ortak Kullanım Alanlarının Elektrik Giderleri 185

3. Lojman Küçük Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması 185

4. Belediye Lojmanına Ait Boya Giderleri 185

5. Belediye Başkanı Lojmanının Yakıt Giderleri 186

6. Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri 186

7. Belediye Başkanı Lojmanının Telefon Giderleri 186

8. TV Yayın Giderleri 186

9. Kaloriferin Yanmadığı Yaz Aylarında Yakıt Bedellerinin İadesi 186

10. Lojmanlarda Kullanılmak Üzere Demirbaş Satın Alımı 187

11. Lojmanlara Ait Elektrik Aboneliği, Açma-Kapama ve Bağlantı Ücretleri Bütçeden Karşılanır mı? 187

12. Genel Sekreter ve Genel Sanat Yönetmeni İçin Konut Kiralanması Mümkün müdür? 187

13. Lojmanların Bakım Onarımı Hangi Koşullarda Yapılabilir? 187

14. Makam Şoförleri ve Koruma Görevlilerine Tahsis Edilen Konutların Isınma Giderleri Bütçeden Karşılanabilir mi? 188

15. Lojmanlarının TV Anten ve Yükselticisinin Değiştirilmesi Kültür Hizmeti midir? 189

16. Kalorifercinin Lojmanlar İçin Değil Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi Durumu 190

17. Lojmanların Ortak Kullanım Alanları Ortak Giderleri 190

18. Belediye Başkanı Konutuna Bulaşık Makinesi Alınabilir mi? 191

19. Belediyeye Ait Dairenin Su Sayaç Bedeli ile Apartman Aidatlarının Bütçeden Ödenmesi 191

E. ELEKTRİK, SU, TELEFON, AKARYAKIT GİDERLERİ 191

1. Elektrik Bedelinin Ödenmesinde Daha Ucuz Birim Fiyatların Uygulanması Gerekirken Resmi Daireler İçin Öngörülen Tarifenin Uygulanması 191

2. Reaktif Enerji Bedelinden Muaf Tutulan Abonelerin Tükettiği Elektrik Bedelleri 192

3. Elektrik Enerjisi Satış Tarifelerinin Ortalamasının Alınması 193

4. Ankara'da İrtibat Bürosu Olarak Kullanılan Apartman Dairesinde Bulunan Telefona Ait Giderlerin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 193

5. Resmi Telefonlarla Yapılan (900) Hatlı Telefon Giderleri 194

6. Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarının Cep Telefonları 194

7. Genel Sekreterin Evindeki Özel Telefon Giderlerinin Bütçeden Ödenmesi 194

8. Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin Cep Telefonları Giderleri 194

9. Resmî Olduğuna Dair Şerh Bulunmayan Cep Telefon Giderleri 195

F. BORÇLANMA VE BORÇ İLİŞKİLERİ 195

1. Belediye ile Hazine Arasında Vadesi Geçmiş Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri 195

2. Belediye Giderlerinde Kullanılmak Üzere Aktarılan Payın Belediyelerce Borçlanılması 196

3. İl Hudutları Dışındaki Belediyelere Borç Verilebilmesi 197

4. İller Bankasınca Kefaleten Belediyeye Kullandırılan Banka Kredileri 198

5. Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Edilen Gelirler 198

G. BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE BAĞLI İŞLETMELERİ 198

1. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Görevli 1. Hukuk Müşavirlerinin Makam ve Görev Tazminatı 198

2. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi? 199

3. Su ve Kanalizasyon İdaresinde Soruşturma İzni Alınması Gereken Görevliler Kimlerdir? 200

4. İSKİ Çevre Temizlik Vergisini Tespit İçin Tarife Yapabilir mi? 200

5. İSKİ Uyuşmazlığı Hakem Tarafından Çözümlenebilir mi? 200

6. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüklerinin Su Tarifelerini Hazırlarken Kar Payı Koyabilir mi? 200

7. Aşırı Yağış Nedeniyle Eve Su Basmasından Dolayı Tazminat İstemi 202

8. Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Taşınmazlarını Hangi Usulle Satabilir? 202

9. ASKİ Denetçilerine Ödenen Aylıkların Hesabı 204

10. ASKİ Kurum Personeline Ödenecek Ücretlerin Hesabı 204

11. ASKİ Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Aylık Ücretler Huzur Hakkı Olarak Değerlendirilebilir mi? 205

12. ASKİ Araçlarına Kasko Sigortası Yapılabilir mi? 206

13. ASKİ Bütçesinden Serbest Avukatlara Vekâlet Ücreti Ödenebilir mi? 206

14. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Ödenen İkramiyelerin Hesabında Taban ve Kıdem Aylıkları Dahil Edilir mi? 207

15. İmtiyaz Sözleşmesi İptal Edilerek Belediyeye Devredilen İşçilere Ücret Ödenir mi? 208

16. DİSKİ Personeli İkramiye Tutarına Görev ve Temsil Tazminatı Dahil Edilir mi? 209

17. EGO Personeline Nakdi Giyim Yardımı Yapılabilir mi? 209

18. ESHOT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirine Makam ve Görev Tazminatı Ödenir mi? 210

19. Hukuk Müşavirine Ödenen Ek Gösterge Rakamının Fazla Alınması 211

20. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu 211

21. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması 212

22. Belediye Encümen Kararına İstinaden Şirkete Borç Verilmesi 212

23. Rüçhan Hakkı Kullanımı İçin Bakanlar Kurulu Ön İznine Gerek Var mı? 212

24. Şirketin Özelleştirilmesi Halinde Uhdesindeki Maden Ruhsatı Alıcıya İntikal Eder mi? 212

25. Belediyenin Kurduğu Ticari Şirketlerin Belediyenin Gelir Getirici İhalelerine Girmesi 213

26. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yönetilen Kamu Kuruluşlarına Açılacak Davalarda Yargı Yeri 214

27. Otoparkta Aracı Çalınan Kişi Tüketici Mahkemesine Girebilir mi? 215

28. Belediye Şirketine Ait Mali Müşavirlik Gideri Belediyece Karşılana Bilir mi? 215

29. İSKİ Daire Başkanına Makam Tazminatı Ödenir mi? 215

H. BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 216

1. İçme ve Kullanma Suyu Hizmetlerinin İmtiyaz Yoluyla Devri 216

2. Danışmanlık Şirketlerine Yapılan Ödemeler 217

3. Gümrük İşlemleri İçin Komisyon Ödenebilir mi? 218

4. Belediye Gelir İşlemlerinin Hizmet Alımı Şeklinde İhalesi Mümkün müdür? 218

5. Belediyelerde Vergi Toplama Faaliyetinin İhale ile Özel Sektöre Yaptırılması 219

6. Vergi Gelirlerinin Tahakkuk ve Tahsiline Yönelik Alt Yapı Çalışmaları Oluşturma İşi İhale Yoluyla Yaptırılabilir mi? 219

I. KAMULAŞTIRMA VE İMAR İŞLEMLERİ 220

1. Daha Fazla Inşaat Alanı Sağlayan Projelere Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi? 220

2. Eşdeğer Alan Ayrılmadan İmar Plan Değişikliği Yapılabilir mi? 220

3. İmar Davalarında Davadan Feragat 220

4. İmar İtirazlarında Dava Açma Süreci 221

5. İmar Plan Değişikliğinin İdare Mahkemesince İptali Halinde Eski Plan Yürürlüğe Girer mi? 222

6. Kamulaştımanın Gecikmesinin Taşınmaza Getireceği Haklar Nelerdir? 222

7. Birleşme, Katılma veya Tüzel Kişiliğin Kaldırılmasında İmar Uygulaması 223

8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması 223

9. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi 224

10. Encümenin Hukuka Aykırı Kamulaştırma Kararı 225

11. Kamulaştırma Bedelinde İndirim 226

12. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararı 226

13. Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Bulunan ve Kamulaştırmasız El Atılan Muhtesat Bedellerinin Ödenmesi 227

14. Kamulaştırmasız Elatmada Hak Düşürücü Süre Ne Kadardır? 228

15. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması 228

16. Belediyece Hakkında Yıkım Kararı Verilen İmalatın Korunmaya Değer Kıymetinden Söz Edilebilir mi? 228

17. Çekişmesiz Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi 228

18. Kamulaştırmasız El Atmada Bedel Artırım Davası 228

19. Taşınmazın Arsa Niteliği Kazanması 229

20. Kamulaştırmadan Artan Tesislerin Kullanılabilir Hale Getirilmesi Maliyeti 229

21. İmar Parseli Olmayan Taşınmazların Kısmi Kamulaştırılması 229

22. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem 229

23. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisabı 230

24. İmar Planlarının Onay Süreci 230

25. İmar Planlarının Uygulanması 230

26. İmara Uygun Parseller Oluşturularak Eski Yerlerden Tahsis Yapılması 230

27. Özel Bir Kanunla Koruma Altına Alınmış Taşınmazların Devir ve Temlik ile Kamulaştırılması 231

28. Kamulaştırma Bedelinin Rayiç Bedelin Üzerinde Belirlenmesi 232

29. İmar Uygulamaları İşinin Şirkete Devri 232

30. Kadastral Parsel Bakımından Davalı İdarece Yeni İmar ve Revize Plan Çalışmaları Yapılması 232

31. Sit Alanlarına ilişkin Kazanılmış Hakların Korunması 233

32. Onaylı İmar Planında Gösterilen Yerlerde İstimlâk İçin Umumi Menfaat Kararı Alınması 235

33. Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kesilen Ağaçların Bedellerinin Nazara Alınmaması 235

34. Harman Yeri Olan Taşınmazın Arsa Vasfına Dönüştürülerek Belediye Adına Tescili 236

35. Üst Ölçekli Planın Mahkemece İptali Halinde Buna Bağlı Olarak Alt Ölçekli Planlarda da Değişiklik Yapılması Gerekir mi? 237

36. Mahkemenin İmar Planı Hakkında Parsel Bazında Verdiği İptal Kararlarının İmar Planının Tümünün Yürürlüğünü Durdurur mu? 238

37. Projeye Aykırı Bazı İlaveler ve Ruhsatsız Çekme Kat Yapımı 239

38. Düzenleyici İşlem Olan İmar Planının İptali 239

39. İmar Islah Planı ve İmar Tadilatları 240

40. Taşkın İnşaat ve Elatmanın Önlenmesi 241

41. OSB Sınırları İçerisinde Yapılacak Mevzii İmar ve Parselasyon Planları 241

42. Belediye Hizmet Alanı Olarak Kamulaştırılan Taşınmazın Ticari Faaliyet İçin Kullanılması Mümkün müdür? 242

43. Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Hükmedilen Tazminat 242

44. Kamulaştırma Alacaklarında Faiz 242

45. Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda Görevli Üyelere Huzur Ücreti Ödenir mi? 243

İ. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLARIN GİDERİLMESİ 243

1. Kırılan Şehir İçi Yolların Tazmin Ettirilmesi Koşulları 243

2. Caddelere Gelişigüzel El İlanı Atanlara Para Cezası Verilebilir mi? 243

3. Ruhsat Almadan Su Satışı Yapılması 243

4. Yarım Yağlı Peyniri Tam Yağlı Gibi Satışa Sunmak 243

5. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tazmini Mümkün müdür? 244

6. Kıyıların Hafriyat Dökenlerden Korunması 244

J. ÖZEL İLAN VE REKLAM GİDERLERİ 245

1. Özel İlan ve Reklam Tarifesi Üzerinden Yüksek Tirajlı Gazetelere İlan 245

2. Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılmayan Resmi İlan Giderleri 246

3. Gayrimenkul Satışı İçin Özel İlan Tarifesi Üzerinden İlan Verilebilir mi? 246

4. Resmi Nitelik Taşımayan Başsağlığı İlanı 246

5. Yerel Radyo ve TV’ye İlan Gideri 246

K. SİGORTA GİDERLERİ 246

1. Hırsızlık Gasp ve Emniyeti Suistimal Sigortası Yapılabilir mi? 246

2. Kasko Giderlerinin Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür? 248

3. Yangın Sigortası Yaptırılabilir mi? 249

4. İtfaiye Müdürlüğünde Görevli İdareci ve İtfaiyecilere belediye Meclisi Kararıyla Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması Mümkün müdür? 250

5. Belediyenin Şehir Dışına Çıkan Araçları İçin Kasko Sigortası Yapılabilir mi? 252

6. Sigorta Poliçelerinde Lehdar Olarak Adı Geçen Finansal Kiralama Şirketine İndirim Yapılamaması 252

7. Devlet Malının Yangına Karşı Sigortalanması 253

8. Sigorta Poliçe Bedellerine İlişkin Ödemeler Damga Vergisinden İstisna mıdır? 253

9. Finansal Kiralama Yoluyla Belediyeye Alınan Aracın Kaskosu 253

10. Araç Sigorta Giderlerinden %25 Resmi Daire İndirimi Yapılması Zorunlu mu? 253

11. Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinde Hasarsızlık İndiriminin Uygulanmaması 253

12. Bilgisayar ve Yazıcılar Sigorta Ettirilebilir mi? 254

L. SPOR KLÜPLERİNE YARDIM 254

1. Amatör Takımlarını Bünyesinde Barındıran Profesyonel Klüplere Yardım 254

2. Profesyonel Spor Kulübünün Elektrik Gederinin Belediyece Ödenmesi 255

3. Futbolcu Transfer Giderlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 255

4. Profesyonel Futbol Branşı Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Belediye Bütçesinden Yardımda Bulunulması 255

M. BELEDİYE ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR 256

1. Mühür Bozma 256

2. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi 257

3. Belediye Denetiminde Yıktırılması Gereken Eski Eser Taşınmazın Usulsüz Yıkımı 257

N. BELEDİYELER ARASINDA GÖREV VE YETKİ İHTİLAFI 257

1. Büyükşehir Belediye Başkanının İlçe Belediye Meclisi Kararını Geri Çevirmesi 258

2. Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Kaldırabilir mi? 259

3. Büyükşehir Belediyesinin Mücavir Alanın Tanımı Konusundaki Yetkisi 259

4. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminatın Rücuen Tahsili 259

5. Ruhsat Yerme Yetkisinin Diğer Belediyeye Ait Olması Durumu 260

6. Komşu Belediyeye Ödenen Vergilerin Geri Alınması 260

7. Verginin Tahsilinde Çıkan Uyuşmazlık 260

O. BELEDİYENİN HAZİNE TAŞINMAZINDAN YARARLANMASI 260

1. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyıların Belediyece İşletilmesi 260

2. Köye Ait özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi 261

3. Belediye Başkanlığının Hazine Yerini Mülk Edinmesi 261

P. BELEDİYELERİN MEZARLIKLARLA İLGİLİ GÖREVLERİ 261

1. Mezarlıkların Meskenlere Uzaklığı Ne Kadar Olacaktır? 261

2. Belediye veya Mücavir Alan Sınırları Dışında Bulunan Bir Taşınmazın Mezarlık Olarak Devri Mümkün müdür? 261

3. Derneğin veya Camiinin Mezarlığı Olabilir mi? 261

4. Mezarlıkların İdare ve Nezaret Görevi kime Aittir? 262

5. Belediyeler Müslüman Olmayanlar İçin Mezarlık Yapmak Zorunda mıdır? 262

6. Belediyenin Azınlık Mezarlıkların Korunması Görevi midir? 262

7. Mezarlıkların Bakım ve Onarım İşleri Vakıf Kanalıyla Yapılabilir mi? 262

8. Metruk Mezarlıklar Zilyetlikle Kazanılabilir mi? 262

9. Belediyeler Mezarlıkların Kullanım Hakkını Şahıslara Devredebilir mi? 262

10. “Mezarlık” Vasıflı Taşınmazların Vasfının “Arsa” Olarak Değiştirilmesi 262

11. İmar Planları Yapılırken Mezarlıkların Planlanması 263

12. Kamu Hizmetine Tahsis Kararı Olmayan Mezarlık Arazisinin Haczi Mümkün müdür? 264

13. Taşınmazın Mezarlık Olarak Tahsisi İçin Hükümet Tabibinin Görüşü Gerekir mi? 264

R. VERGİ DAİRESİ İLE YAŞANAN VERGİ SORUNLARI 264

1. Belediye Otogar İşletmesinin KDV Mükellefiyeti 264

2. Belediyenin İşlettiği ve Devamlılık Arzeden Otoparkın Vergi Muafiyeti Var mıdır? 265

3. İnsan Sağlığı ve Tedavi Amacıyla İşletilen Kaplıcanın Vergi Muafiyeti Var mıdır? 266

4. Belediyenin Otel ve Lokanta Geliri Kurumlar Vergisine Tabi midir? 268

S. KÖYLERİN BELEDİYEYE BAĞLANMASI 269

1. Köy Tüzel Kişiliklerinin Belediyeye Katılması Hususunda Danıştay’ca Görüş Bildirilmesi 269

2. Köy Sınırlarının Açıkça Gösterilmemesi 271

T. VATANDAŞ BELEDİYE ARASI UYUŞMAZLIKLARDA YETKİLİ MAHKEME 272

1. Amme Alacağının Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin İptalinde Yargı Yeri 272

2. Para Cezası ve İşyeri Kapatmaya Karşı Açılan Davada Yargı Yeri 273

3. İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtirazda Yargı Yeri 274

4. Damga Vergisinin İadesi İsteminde Yargı Yeri 275

5. Projeye Aykırı Yapının Yıkılması Davalarında Yargı Yeri 275

U. BELEDİYELERİN DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLERİ 275

1. Adalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanında mıdır? 275

2. Belediye Başka Kurumun İhtiyacını Karşılayabilir mi? 276

3. Güzergah İzin Belgesi Talep Eden Araçlara Varış Yeri Olarak Durak Tahsisi Yapılması Mümkün müdür? 277

4. İhalenin İptal Edilmesi Encümene Verilmiş Yetkiyi Geçersiz Kılar mı? 277

5. Borçlu Belediyenin, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Nezdindeki Alacağına Haciz Konulabilir mi? 278

6. Kardeş Şehir İlişkisi İçinde Yurtdışı Gezisi Gerçekleştirilebilir mi? 279


@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Dördüncü Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI

A. 5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SORUMLU TUTULACAK GÖREVLİ VE YETKİLİLERİN BELİRLENMESİ 281

I. Hesap Verme 281

1. Yönetim Dönemi Hesabının Verilmesi 281

2. Kamu İdaresi Hesabının Verilmesi 281

II. Sorumluluk 282

III. Sorumlular 284

1. Bakanlar 284

2. Üst Yöneticiler 284

3. Harcama Yetkilileri 284

a. Harcama Yetkililerinin Genel Sorumluluğu 285

b. Kurul, Komite veya Komisyon Üyelerinin Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluğu 285

c. Harcama Yetkisinin Devri Halinde Sorumluluk 286

d. Görev Ayrılığı Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk 288

e. Vekâlet Görevi Nedeniyle Yetki Devrinde Harcama Yetkisinden Doğan Sorumluluk 289

4. Gerçekleştirme Görevlileri 289

a. Ödeme Emri Belgesini Düzenlemekle Görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu 290

b. Ödeme Emri Belgesine Eklenmesi Gereken Taahhüt ve Tahakkuk Belgelerine İlişkin Sorumluluk 290

c. Kurul, Komisyon veya Benzeri Bir Organca Düzenlenen Gerçekleştirme Belgelerinde Sorumluluk 291

d. Elektronik Ortamda Oluşturulan Ortak Veri Tabanına Bilgi Girişine Esas Olacak Belgelere İlişkin Sorumluluk 291

5. Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları 292

a. Muhasebe Yetkilisinin İmza Kontrol Görev ve Sorumluluğu 292

b. Ödemeye Esas Belgelerin Eksikliği ve Maddi Hata Bulunması Durumunda Sorumluluk 292

c. Muhasebe Yetkilisinin Gideri Hak Sahibine Ödeme Görevi 293

d. Muhasebe Yetkilisinin Gelir ve Alacakları Tahsil Görevi 294

B. BELEDİYELERDE SORUMLULUK MÜESSESESİNİN İŞLEYİŞİ 294

1. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek 294

2. Yapılan Fazla ödemeden ASKİ Genel Kurulu Sorumlu Olur mu? 294

3. Bilançoda Yer Alan Farktan Dolayı Sorumluluk 295

4. Ödeme Emrinin Sayıştay Başkanlığına Gönderilmemesi 295

5. İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluk 295

6. Tutulması Gereken Yevmiye, Gelir Hesapları, Yardımcı ve Ambar Defterleri ile Aylık Mizan Cetvellerini Tutmayan Görevlinin Sorumluluğu 295

7. İdare Zamanı Cetvelinde Muhasebe Yetkilisi Yerine İmza Atanların Sorumluluğu 296

8. Hakediş Bedelinin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu 296

9. Kusurlu Olduğu Anlaşılan Belediye Şoförünün Hazar Bedelinin Bütçeden Ödenmesi 296

10. Hak Sahibine Ödenmeyen Ödemeden Dolayı Sorumluluk 296

11. Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine Uygun Ancak Harcırah Kanunu Hükümlerine Aykırı Ödeme Yapanların Sorumluluğu 296

12. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Dolayı Sorumluluk 297

13. Vize Edilmiş Geçici İşçi Kadrolarından Fazla Sayıda Geçici İşçi Çalıştırılması Halinde Sorumluluk 297

14. Vergi ve Prim Borçlarının Ödenmemesinin Sorumluluğu 298

15. Vekalet Ücretinin Limiti Aşan Kısmının Ertesi Yılda Ödenmemesi Kararının Uygulanması 298

16. Değişik Ödenek Dilimlerinde Gerçekleştirilen İmalatlara İlişkin Sorumluluk 298

17. Vizesiz Çalıştırılan Geçici İşçilere İlişkin Sorumluluk 298

18. Ödeme Belgesinde Gerçekleştirme Görevlisinin İmzasının Yer Almaması 299

19. Ölü Kişinin Sayıştay’a Karşı Sorumluluğu Varmıdır? 299

20. Bordro Toplamları Artırılarak Sebebiyet Verilen Fazla Ödemede Mutemedin Sorumluluğu 299

21. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi Durumunda Sorumluluk 299

22. Memur Statüsünde Çalışan Personele 657 Sayılı Kanun Dışında Ücret Ödenmesinin Getireceği Sorumluluk 300

23. Kasıt, Kusur, İhmal veya Tedbirsizliğe Dayanmayan Gecikme Cezası 300

C. GECİKME FAİZİ VE VERGİ CEZALARININ BÜTÇEDEN ÖDENMESİ 301

1. Gecikme Cezasından Ötürü Mali Sorumluluk 301

2. Sendika Aidatlarının Zamanında Yatırılmaması Sonucu Gecikme Faizi ve Mahkeme Masraflarına Sebebiyet Verilmesi 301

3. Belediye Meclis Kararlarına Dayalı Yapılan Gecikme Zammı ve Faiz Ödemesinden Sorumluluk 302

4. Ödeneği Olmayan Vergilerin Zamanında Ödenmemesinden Kaynaklanan Gecikme Cezası 302

5. İcra Takibi Başlatılması Sonucunda Belediye Bütçesinden Faiz Ödenebilir mi? 302

6. Tasarrufu Teşvik Kesintisi Tutarının Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezası 303

7. Emekli Keseneklerinin Zamanında Yatırılmaması Sonucu Doğan Gecikme Cezasının Bütçeden Ödenmesi Mümkün mü? 304

8. Belediyenin Maddi İmkansızlığı Nedeniyle Doğan Gecikme Zammının Bütçeden Ödenmesinde Sorumluluk 304

9. Belediye Bütçesinden Ödenen Faiz, Gider ve Vekalet Ücretlerinden Kimler Sorumludur? 305

10. Faiz ve Yargılama Giderine Neden Olunması 305

11. Belediye Bütçesinden Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası Ödenmesi 306

12. Sigorta İl Müdürlüğüne Yersiz Faiz Ödemesi 307

D. KANITLAYICI BELGEYE DAYANMAYAN ÖDEMELER 307

1. Zaruri Hallerde Fatura Fotokopileri Geçerli Belge Olarak Kabul Edilebilir mi? 307

2. Herhangi Bir Kanıtlayıcı Belge Olmadan Ödemede Bulunulması 308

3. Paranın Hak Sahibine Ödendiğini Gösteren Herhangi Bir Belge İbraz Edilememesi 309

E. İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI 309

1. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu 309

2. Memur Aleyhine Tazminat Davası Açılabilir mi? 310

F. MUHASEBE YETKİLİSİ 310

1. Sayman Mutemedi Sayılamayacak Birisi Tarafından Yapılan İşlemlerden Sayman Sorumlu Tutulabilir mi? 310

2. Muhasebe Yetkilisi Adına İmza Atanların Özel Hizmet Tazminatı 311

3. Muhasebe Yetkilisi Vergi Oranının Hatalı Uygulanmasından Sorumlu mudur? 312

4. Muhasebe Yetkilisine Belediyeye Dahil Fon Saymanlığından Ücret Ödemesi Yapılabilir mi? 313

5. Muhasebe Yetkilisinin Gelirin Tarh ve Tahakkuk Aşamalarına İlişkin Sorumluluğu Var mıdır? 314

6. Payları Zamanında Kuruma Aktarmayarak Gecikme Faizi Ödenmesine Neden Olmak 315

G. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ 315

1. İşçi Statüsündeki Gerçekleştirme Görevlisi Mali Açıdan Sorumlu Olacak mıdır? 315

2. Ödeme Emrini Düzenleyen Gerçekleştirme Görevlisi Dışındaki Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu 316

3. Tahsilata İlişkin Belgenin Gönderilmemesi Tazmin Kararını Kaldırır mı? 316

Beşinci Bölüm
SU ABONELİĞİ, KAÇAK SU VE YER ALTI SULARININ KULLANIMI

A. SU ABONELİK İŞLEMLERİ 317

1. Su Abonelik Sözleşmesinin Niteliği 317

2. Abonman Sözleşmesi Belediye ile Kişi Arasında Kurulan Özel Hukuk İlişkisini Kamu Hukuku İlişkisine Dönüştürür mü? 317

3. Abonelik Sözleşmesi ile Su Tüketim Bedeli Arasındaki İlliyet Bağı 317

4. Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmayan Konut Su Abonesi Yapılabilir mi? 318

B. KAÇAK SU KULLANIMININ MÜEYYİDESİ 318

1. Kaçak Su Kullanımından Ev Sahibinin Sorumluluğu Var mıdır? 318

2. Kaçak Su Borcundan Abonenin Sorumluluğu 318

3. Abone Olmayan Kimsenin Belediyenin Verdiği Suyu Kullanması Halinde Bedeli Ödenir mi? 318

4. Sayaç Yerine Boru Takarak Su Kullanımı 319

5. Kaçak Su Bedeline Yasal Faiz Uygulanır mı? 319

6. Kaçak Su Kullananın Sınırlı Sorumluluğu 319

7. Su Borcundan Bağımsız Bölüm Maliklerinin Sorumluluğu 319

8. Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Yerlerde İmar Planları Yapma Yetkisi Kimdedir? 319

9. Faturanın Ödenmemesi Halinde Suyu Kesmeyen Belediye Kusurlu Sayılır mı? 319

10. Satın Aldığı Taşınmazın Eski Sahibinden Kalan Su Borcu 319

11. Kaçak Su Kullanımı Nedeniyle Kesilen Cezanın İptali İstemi 320

12. Su Yollarına Verilen Zararın Tazmini Hususunda Belediye Kamu Gücünü Kullanabilir mi? 320

C. YER ALTI SULARININ KULLANIMI 320

1. Kişilerin Kendi Arazilerinden Kuyu Açarak Çıkarılan Suyun Niteliği 320

2. Arazi Sahibince Bulunan Su Kendi İhtiyacı İçin Kullanabilir mi? 321

3. Yeraltı Sularının Aranması İznini Belediye Verebilir mi? 321

4. Su Arama Belgesi Su Tahsis Kararı Niteliğinde midir? 321

5. Kendi Taşınmazındaki Kuyudan Su Çıkartan Kişinin Eylemi Kaçak Su Olarak Değerlendirilebilir mi? 321

@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Altıncı Bölüm
BELEDİYELERİN HACİZ İŞLEMLERİ

A. BELEDİYELERİN HACiZ EDİLEBİLEN VE HACİZ EDİLEMEYEN MALLARI 323

1. Belediye Meclisince Kamu Hizmetine Tahsis Kararı Alınmış Olması Bir Gayrimenkulun Kamu Hizmetinde Kullanıldığını Gösterir mi? 323

2. Akar Türünden Olan Mal ve Gelirlerin Haciz Dışında Kalabilmesinin Koşulu 323

3. Fiilen Belediye Hizmetinde Kullanılan Taşınmazlar 323

4. Tüm Mal Varlığının Kamu Hizmetine Ayrıldığına Dair Meclis Kararı Alınması Mümkün müdür? 323

5. Belediye Meclisinin Kamuya Tahsis Kararının Yargıda İptali Halinde Karardan Kimler Yararlanır? 323

6. Tahsis Kararı Alınmadan Önce Konulan Haciz 324

7. Tahsis Kararı Alınmaksızın Kamuya Tahsisli Sayılan Mallar 324

8. Belediyenin Su Gelirlerinin Haczi Mümkün müdür? 324

9. Belediyenin Atık Su Ücretlerinin Haczi Mümkün müdür? 324

10. Belediyenin Başka Kurumlarından Olan Su Bedeli Alacağının Hacsi Mümkün müdür? 324

11. Belediyenin Elektrik Tüketim Vergisi Alacağının Haczi Mümkün müdür? 324

12. Belediyenin Emlak Vergisi Gelirlerinin Haczi 324

13. Belediyenin Sözleşmeye Dayalı Elde Ettiği Gelirin Haczi 325

14. SSK’ya Olan Prim Borçlarına Karşılık Belediyenin Bankadaki Hesaplarına Haciz Konulabilir mi? 325

15. Gerçek Kişiler Tarafından Belediyenin İller Bankasından Aldığı Paya Haciz Konulabilir mi? 325

16. Alacaklarını 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Eden Kurumlar Belediyenin İller Bankası Paylarına Haciz Koyabilirler mi? 325

17. İller Bankası Payının Kısmen Haczi 325

18. Otopark Hesabında Toplanan Paranın Haczi Mümkün müdür? 325

19. Belediyelerce Tahsis Olunan Arsaların Haczi 326

20. Belediye Vergi ve Resimleri İçin Kamuya Tahsis Kararı Alınmasına Gerek Var mıdır? 326

21. Kendiliğinden Haczi Kabil Olmayan Gelirler 326

22. Vadeli Hesaba Aktarılan İller Bankası Payının Haczi Mümkün müdür? 326

23. İdari Nitelikteki Kamuya Tahsis Kararı İcra Mahkemesini Bağlar mı? 326

24. İller Bankası Payı Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Mal Niteliğinde midir? 327

25. Yer Tahsisi Nedeniyle Belediyece Alınacak Ücretlerin Haczi Mümkün müdür? 327

26. Belediye Otobüslerinin Haczi Mümkün müdür? 327

27. Haczin Kaldırılmasında İtiraz Süresi 327

28. Haczedilemez Şikayetini İnceleyecek Mercii 327

29. Belediyenin Uyguladığı Haciz İşleminde Haciz Varakasını Kim Onaylar? 327

31. Belediyelere Verilmekte Olan Paylar Haczedilebilir mi? 328

32. Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Ettiği Gelirler Haczedilebilir mi? 329

33. Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılmayan İller Bankası Paylarının Durumu 330

34. Banka Hesabındaki Paranın Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması 330

35. Kendiliğinden Kamuya Tahsis Edilmiş Bulunan Para Haczedilebilir mi? 331

36. Hakkında Verilmiş Bir “Kamu Hizmetine Tahsis Kararı” Bulunmasa Dahi, Haciz Edilemeyecek Olan Belediye Mal ve Paraları Nelerdir? 331

37. Belediye Avukatlarına Ödenmek Üzere Emanet Hesabında Bekletilen Paraya Haciz Konulabilir mi? 333

38. İçme Suyu Gelirleri Hangi Durumda Haczedilemez? 333

39. Sigorta Şirketleri Tarafından Yatırılan Payların Haczi Mümkün müdür? 334

40. Bankada Mevcudiyeti Belirgin Olan Mevduatın Haczi 334

41. Kamuya Tahsis Kararı Alınması 334

B. HACİZ İŞLEMLERİ 335

1. Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi 335

2. Birinci Haciz İhbarnamesinin Geçerlilik Şartı 335

3. Belediyenin Birinci Haciz İhbarnamesine İtirazı 335

4. Yüklenici Şirket Aleyhinde Kesinleşen İcra Takibine Belediyenin İtiraz Hakkı Var mıdır? 335

5. İkinci Haciz İhbarnamesi Çıkarılması 335

6. Birinci Haciz İhbarına Süresinde İtiraz Edilmemesi 335

7. Belediyenin Birinci Haciz İhbarına Kısmen İtirazı 336

8. Alacaklının Belediyenin Yaptığı İtirazın Kaldırılmasını İsteme Hakkı Var mıdır? 336

9. Belediyenin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Tespiti 336

10. Cezalandırma Talebinden Vazgeçilmesi 336

11. Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmemesi 336

12. Belediyeye İkinci Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi 336

13. Belediyeye Üçüncü Haciz İhbarnamesinin Gönderilmesi 337

14. Belediye Takip Alacaklısı Aleyhine İstirdat Davası Açabilir mi? 337

15. İtiraz Haklarını Süresinde Kullanmayan Belediye Memurlarının Sorumluluğu 337

16. Yüklenici Şirketin Alacaklarına Haciz Konulması 337

17. Yüklenici Şirketin Belediyedeki Henüz Doğmamış Alacaklarına Haciz Konulması Mümkün müdür? 337

18. Ödenmeyen Ücretin Müteahhit İstihkakından Kesilmesi 338

19. Hakedişler Üzerinden Yapılacak Haciz İşlemleri 338

20. Ücretleri Ödenmeyen İşçilere Süre Tanınması 338

21. Ücretleri Ödenmeyen İşçilere Karşı Belediyenin Sorumluluğu 338

22. Finansal Kiralama Konusu Malın Haczi Mümkün müdür? 338

23. Malın Haczedilip Muhafaza Altına Alınması Suretiyle Kiracının Faydalanma Hakkı Kısıtlanabilir mi? 339

24. Kiracı Aleyhine İcra Yolu ile Takip Yapılması 339

25. Finansal Kiralama Konusu Bir Malın İcra Takibine Uğraması 339

26. Finansal Kiralama Konusu Mal Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi 339

27. Finansal Kiralamaya Konu Mal Üzerinde İstihkak Davası Açmak Hakkı Kime Aittir? 339

28. İş Mahkemesinde Menfi Tespit Davası Açılması 340

29. Alacağın Temlik Edilmiş Olması Belediyeyi Kuruma Karşı Sorumluluktan Kurtarır mı? 340

30. Faiz Alacağından Vazgeçme 340

31. Belediye Hakkında Başlatılan İlamlı İcra Takibi 341

32. Belediyeye Ait Reklam Ünitelerini Kiralayan Davalının Kira Bedellerini Ödememesi Nedeniyle Hakkında Yapılan İcra Takibi 341

33. Haciz Sonucu Cebri İhale ile Hakkin Başkasına Satılması 343

Yedinci Bölüm
BELEDİYE TAŞINMAZLARININ İŞGALİ VE ECRİMİSİL UYGULAMALARI

A. ECRİMİSİL TALEP EDEBİLMENİN ŞARTLARI 345

1. Devlet İhale Kanununa Göre Kiraya Verilen Kira İşlemlerinde 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanabilir mi? 345

2. Devlet İhale Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonra Taşınmazların Kira Sözleşmesi Hakkında 6570 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanabilir mi? 345

3. Hazine Taşınmazların Kiralanmasına İlişkin Sözleşmelerin Sona Ermesi 346

4. Kira Sözleşmesinin Bitim Tarihinden İtibaren İşgalin Devam Etmesi Durumu 346

5. Devletin Özel Mülkiyetine Tabi Olan Taşınmazların Haksız İşgali 346

6. Davacıların Sözleşmeye Aykırı Davranışları 347

7. Emrimisilin Miktarı Ne Olmalıdır? 347

8. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Yetkisinde Bulunan Alandan Ecrimisil İstemi 347

9. Ecrimisil İçin Haksız Kullanıcının Kusuru Aranır mı? 348

10. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Vaki El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi 348

11. Ecrimisil Yolu ile Kiralama İlişkisine Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ve Muarazanın Giderilmesi 349

12. İşgalin Devamı Halinde Ecrimisil Uygulaması 350

B. ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ 350

1. İşgalin Devam Etmesi Durumunda Yeniden Ecrimisil İstenmesi 350

2. Yetkililerce Kamu Malının Boşaltılmasına Yönelik Yasal İşlemlerin Yapılması 350

3. Geriye Dönük Ecrimisil İstenilmesi 350

C. ECRİMİSİL BEDELİNİN TAHSİLİ 351

1. El Atmanın Önlenmesi Talebi 351

2. İdari Yargının Görevine Giren Bir Uyuşmazlık Adliye Mahkemelerinde Menfi Tespit Davasına Konu Edilebilir mi? 351

3. İdarenin Ecrimisil İstemine Karşı Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar? 351

4. Valilikçe Yapılan Tahliye İşlemi İdari Nitelikte midir? 351

5. İdari Yargıda İptal Edilmeyen Tahliye Kararının Hukuksal Gücü 352

6. İdarece Saptanan Ecrimisil ile Mahkemece Hükme Bağlanan Ecrimisil Arasında Fark 352

D. ZAMANAŞIMI 352

1. Borçlar Kanununa Göre Zamanaşımı Süresi 352

2. Geriye Dönük Ecrimisil İstenilmesi 352

E. HİSSELİ TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL 352

1. Taşınmazın Bir Kısmını İşgal Eden Paydaştan Diğer Paydaşın Hazinenin Payı Oranında Ecrimisil İstemesi 352

2. Taşınmazın Tahliyesi Yolunda Tesis Edilen İşlemin İptali 353

3. Hazinenin Seçimlik Hakkı 353

4. El Atmanın Önlenmesi Talebi 353

5. Belediyelerin Ecrimisil İşlemlerine İlişkin Bakanlık Genelgesi 353

Sekizinci Bölüm
BELEDİYELERİN İMAR UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ
GÖREV VE YETKİLERİ

A. İMAR KANUNU İLE BELEDİYE ENCÜMENİNE VERİLEN GÖREVLER 355

1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Yerlerde İmar Planları Yapma Yetkisi Kimdedir? 355

2. Bölüştürmeye Karar Vermek İçin Belediye Encümen Kararı Gerekir mi? 355

3. Nizalı Yerin Davalı Parselinden İfrazı 355

4. Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılan İfraz ve Tevhid İşlemi Sırasında Belediye Encümeninden Karar Alınması Gerekir mi? 355

5. Bir Taşınmazın Diğer Bir Taşınmaza Şuyulandırılması 355

6. İfraz ve Tevhid İsteminin Belediyeye Bedelsiz Terk Şartına Bağlanması Mümkün müdür? 356

7. Encümence Yeniden İfraz İşlemi Yapılması 356

8. Belediye Başkanının İfraza Karar Verme Yetkisi Var mıdır? 356

9. Müteahhidin Ruhsata Aykırı Olarak Yaptığı İlave Dairelerden Dolayı Kat Maliklerinin Sorumluluğu Var mıdır? 356

10. İmar Kanununun 17/3 Maddesine Göre Yapılacak Satışlar 357

B. PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ (İ.K. m.19) 358

1. İmar Planlarının Yöre Halkının Sağlığını ve Çevreyi Koruma Görevi 358

2. Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Parselasyon İşlemlerinin Yapılmasında Yetkili Organ 358

3. Hatalı Parselasyon İşleminin İptali İşlemi 358

4. Belediye Başkanı Parselasyon Planına Yapılan İtirazı Reddedebilir mi? 358

5. Askı Süresi İçerisinde Parselasyon İşlemine Yapılan İtirazın Şekli 358

C. RUHSATSIZ BAŞLANAN BİNALARIN YIKTIRILMASI (İ.K. m.32) 359

1. Yapı Tatil Tutanağının İptali 359

2. Yıkım Kararı Verilebilmesi Koşulu 359

3. Ruhsatsız Yapı Nedeniyle Tesis Edilecek İşlem 359

4. Yıkım İşlemin Belediyece Gerçekleştirildiği Durumlarda Yıkım Masrafı Yapı Sahibinden İstenebilir mi? 359

5. Hazineye Ait Taşınmaz Üzerindeki Ruhsatsız İnşaata Karşı Yapılması Gereken İşlem Nedir? 359

6. Projeye Aykırı Olarak Yapılan İlave Yapılaşmayı Ruhsata Bağlama İmkanı 360

7. Ruhsata Bağlanma İmkanı Olmayan Ruhsatsız İnşaatlar Hakkında Süre Tanımadan Yıkım İşlemi Yapılabilir mi? 360

8. Özel Kişilere Ait Taşınmazlara Tecavüz Olması Halinde Encümen Kararı Alınmaksızın Tecavüzlü Duvar Belediyece Yıktırılabilir mi? 360

9. Taşınmazın Başka Belediye Sınırları İçerisine Alınması Durumunda Önceki Belediyece Bu Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıktırılmasına İlişkin İşlem Geçerliliğini Korur mu? 360

10. Kamu Düzeni Açısında Yıkımı Gereken Yer İçin Bedel Talebinde Bulunulabilir mi? 360

11. Ruhsatsız Bina İçin Mülkiyet Tespiti İstenebilir mi? 361

12. Organize Sanayi Bölgelerindeki Plana Aykırı Yapıların Yıkım Kararını Kim Verir? 361

D. UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDEKİ GEÇİCİ YAPILARA İZİN VERMEK (İ.K. m.33) 361

1. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesi Yetkisi Kime Aittir? 362

2. Geçici İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin İşlemin İptali 362

E. YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR (İ.K. m.39) 362

1. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Saptanan Yapının Yıkım Kararının İptali Mümkün müdür? 362

2. Belediye Yıkım Masrafı İçin KDV Talep Edebilir mi? 362

F. KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER (İ.K. m.40) 363

1. Belediyece Reklam Panolarının Kaldırılması Yönünde İşlem Tesis Edilmesi 363

2. Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Uygun Bir Süre Tanınmadan Para Cezası Verilebilir mi? 363

3. Çatıya Kurulan GSM Şirketlerine Ait Baz İstasyonlarının Kaldırılması 363

G. İMAR CEZALARI (İ.K. m.42) 364

1. Sit Alanlarında İmar Mevzuatına Aykırı Yapılan Yapılara İki Kat Ceza Verilebilir mi? 366

2. Para Cezası Uygulamalarındaki Usul Nasıldır? 366

3. Ruhsatsız Bina Temeli Açıldığında Para Cezası Verilebilir mi? 366

4. Alt Sınırın Üzerinde Para Cezası Verilmesi Koşulu Nedir? 366

5. İmar Para Cezasının İptali Prosüdürü 366

6. Yapı Sahibine Verilen Para Cezasının Mirasçılarından Tahsil Edilmesi Mümkün müdür? 367

7. İmar Para Cezasının İadesi Mümkün müdür? 367

@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Dokuzuncu Bölüm
TEBLİGAT KANUNU ÇERÇEVESİNDE YAPILAN
TEBLİGAT UYGULAMALARI

A. TEBLİGATİN ŞEKİL UNSURLARI 370

1. Tebligattan Amaç Nedir? 370

2. Tebligat Adresinin Tespiti 370

3. Tebligat Yapılacak Şahsa Hitap Etmeyen Tebligatlar Geçerli midir? 371

4. Zarfta Ev Adresi Yazılı Olmasına Rağmen İş Adresinde Tebligat Yapılması Mümkün müdür? 371

5. İsteklinin Doğru Adresinin Tespit Yükümlülüğü Varmıdır? 371

B. TEBLİGAT YAPILAN EVDE YOK ANCAK ADINA TEBLİGATI ALABİLECEK BAŞKALARI VARSA 372

1. Muhatap ile Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli midir? 372

2. Muhatabın Abisine Yapılan Tebligat Geçerli midir? 372

3. Herhangi Bir İsim Yazılmadan Yapılan Tebligat Geçerli midir? 372

4. Apartman Kapıcısına Yapılan Tebligat Geçerli midir? 372

5. Akrabaya Yapılan Tebligat Geçerli midir? 372

6. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı 372

C. ADRESTE KİMSE YOKSA YAPILACAK TEBLİGAT 373

1. Adreste Hiç Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı 373

2. Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebi Tebligata Yazılmalı mıdır? 373

3. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması 373

4. Tebligat Parçasına Komşunun Adının Yazılmaması 373

5. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi 373

6. Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Yazılmaması 374

7. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması 374

8. Adresin Tadilat Nedeniyle Kapalı Olması Hali 374

9. Tebligatın Hasma Yapılması 374

D. MUHATAP EVDE ANCAK TEBLİGATI ALMIYORSA (İMZADAN İMTİNA EDİYORSA) 374

1. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması 374

2. Kanunla Gösterilen Geçerlilik Koşulu 375

E. TEBLİGAT YAPILANIN TÜZEL KİŞİ OLMASI DURUMU 375

1. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır? 375

2. Tebligat İşlemi Tüzel Kişinin Personeline Yapılabilir mi? 375

3. Tebligatı Alacak Kişilerin Bulunmadığının Tebliğ Mazbatasına Yazılmaması 375

4. Tebligatın Şirket Sekreterine Yapılmasında Geçerlilik Şartı 375

5. Anonim Şirket Adına Çıkarılan Tebligat 376

6. Şirket Tebligatının Kişilere Yapılan Tebligata Benzer Şekilde Yapılması Mümkün müdür? 376

7. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir mi? 376

8. Faks ile Tebligat Yapılabilir mi? 376

9. Tüzel Kişiye Muhatabın Kendisine Şeklinde Tebligat Yapılabilir mi? 377

10. Şirket Yetkilisinin Bulunamadığı Hususunun Tebligata Yazılmaması 377

11. Tebligatın Belediyeye Başkanına Yapılmaması 377

F. MUHATABIN MESLEK VE SANAT ERBABI OLMASI DURUMU 377

1. Daimi İşçiye Yapılan Tebligat 377

2. İşyerinin Muhataba Ait Olmaması 377

3. Birlikte Çalışan Kaydıyla Yapılan Tebligatlar Geçerli midir? 377

4. İşyerinde Borçlunun İş Ortağına Yapılan Tebligat 378

5. İşyeri Olarak Kiraya Verilen Yerde Yapılan Tebligat 378

6. Muhatap Aranmadan Tebligatın Daimi İşçiye Yapılması 378

G. MUHATABIN SERBESTÇE GİRİLEMEYEN BİR YERDE BULUNMASI 378

1. Otel Adresinde Muhataba Tebligatın Şekli 378

2. Fabrika Adresine Yapılacak Tebligatlar 378

3. Hastane Adresine Yapılacak Tebligatlar 378

4. Okul Adresine Yapılacak Tebligatlar 378

5. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi 378

6. Mesai Arkadaşına Yapılan Tebligat 379

H. VEKİLE TEBLİGAT YAPILMASI 379

1. Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat 379

2. Baro, Avukatın İş Yeri Adresi midir? 379

3. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir? 379

4. Vekil Sayısı Birden Fazla İse Tebligat Nasıl Yapılacak? 379

5. İtirazın İptali Davası Dilekçesi Vekile Yapılabilir mi? 380

6. Azledilen Vekile Tebligat 380

I. USÜLE AYKIRI YAPILAN TEBLİGATIN HÜKMÜ 380

1. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü 380

2. Tebligatın Usulüne Uygun Olmaması Halinde Tebliğ Tarihi Ne Olacaktır? 381

3. Muhatabın Belirttiği Tebligatı Öğrenme Tarihinin Kanıtlanması 381

4. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın "Sahte" Olması 381

5. Haczin Uygulandığı Tarihin Önemi 381

6. Tebligatın Usulsüzlüğü ile İlgili Olarak İcra Müdürlüğü Kendiliğinden Harekete Geçebilir mi? 381

7. Davalı Belediyeye Usulüne Uygun Tebligat Yapılmaması 382

Onuncu Bölüm
DEVLET MEMURLARI VE DİĞER BELEDİYE PERSONELİ

A. BELEDİYEDE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI 383

1. İşyeri Hekimliği Ücreti 6331 sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 383

2. Kadrolu Kurum Doktoru Olmayan Kişiye İşyeri Hekimliği Ücreti Ödenir mi? 383

3. Bakan Onayı Olmadan Sözleşmeli İşyeri Hekimi Çalıştırılabilir mi? 384

4. Belediye, İşyeri Hekimine İş Riski ve Temininde Güçlük Zammı Ödenir mi? 385

5. Kurum Tabibi Hizmet Akdi ile İşçi Olarak İstihdam Edilebilir mi? 385

6. Belediyedeki Tabiplik Görevini İkinci Görev Olarak Yapan Doktorun Ücreti 386

B. MEMUR VE MEMUR YAKINLARININ TEDAVİLERİ 387

1. Serbest Diş Tabibine ve Özel Sağlık Kurumuna Yapılan Diş Tedavilerine Ait Giderlerin Ödenmesi 387

2. Kalbe Takılan Stent Bedelinin Tamamı Ödenebilir mi? 388

3. Onsekiz Yaşın Üstündeki Erkek Çocukların Tedavi Giderlerinin Bütçeden Karşılanması 389

4. İlaç Ödemelerinde Fatura Edildiği Tarihteki Zamlı Fiyatlar Yerine Reçete Tarihindeki Fiyatların Esas Alınması 390

5. Sezaryanla Doğum İşleminde Sezaryan Ücreti 390

6. Kan Şekeri Ölçüm Cihazının Bütçeden Ödenmesi 390

7. Devlet Memuru Eşinin Cenaze Giderleri Bütçeden Ödenir mi? 390

8. Basit Sarf Malzemelerinin Hastane Faturalarına İlave Edilmesi 391

9. Grip Aşılarının Bütçeden Karşılanması 391

10. Kendi Muayenehanesine Sevki Yapılan Hastanın Diş Tedavi Bedeli 391

11. Sezaryanla Doğumda Anestezi Ücreti 392

12. İşitme Cihazına Ait Pilin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür? 392

13. Eczane ve Ecza Depoları Dışından İlaç Temini Mümkün müdür? 392

14. Tedavide Kullanılan İyileştirici Tedavi Malzemelerinin Hastane Faturalarında Gösterilmesi 392

15. Devlet Memurunun Ücretsiz İzinli Olduğu Dönemde, Devlet Memuru Olan Diğer Eşe Aile Yardımı Ödenir mi? 392

16. Sağlık Kurulu Raporuna Dayanmayan Ortopedik Bot Bedeli 393

17. Babası Ölen Devlet Memuruna Ölüm Yardımı 393

18. Saç Nakli İşlemi Estetik Ameliyat Kapsamında mıdır? 393

19. Anlaşma Yapılmayan Eczaneden Alınan İlaç Bedelinin Tamamının Ödenmesi 393

20. Belediye Bütçesinden Özel Oda Bedeli Ödenebilir mi? 393

21. Serbest Meslek Makbuzu Karşılığı Diş Tedavi Ödemelerinden Gelir Vergisi Kesilir mi? 394

22. Memur Yakınları Tedavi Yardımından Hangi Hal ve Şartlarda Yararlandırılır? 395

23. Devlet Memurunun Hastalık İzin Süreleri 395

24. Sendika Şube Başkanı Olarak Seçilen Memurun Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tedavi Yardımı Devam Edecek midir? 396

C. BELEDİYEDE ÇALIŞAN MEMURA 657 SAYILI KANUN DIŞINDA HAK VE MENFAAT SAĞLANMASI 396

1. Belediye Personeline İndirimli Su Satılabilir mi? 396

2. Memur Sendikası Arasında Yapılan Sözleşmeye Dayanarak Yardımda Bulunulması 398

3. Sosyal Denge Sözleşmesine İstinaden Memura Ödeme Yapılması 399

4. Ücretlerin Korunması Sözleşmesi ve İstihdam Politikası Sözleşmesi Gereğince Ücret Ödenebilir mi? 399

5. Üst Düzey Yöneticilerin Kendi Mülkü Meskenlere Ait Demirbaş ve Mefruşat Giderlerinin Bütçeden Karşılanması 400

6. Meclis Onaylı Sosyal Denge Sözleşmesini Uygulayan Belediye Muhasip ve Tahakkuk Memurunun Ceza Sorumluluğu Var mıdır? 401

7. İLO Sözleşmesi Gereği Memurların Mali Hakları İyileştirilebilir mi? 402

8. Belediyelerce Kurulan Yardım sandıklarından Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Yardım Yapılabilir mi? 402

D. AVUKATLIK HİZMETLERİ VE SÖZLEŞMELİ AVUKAT İSTİHDAMI 403

1. Vekalet Ücretinin Tanımı 406

2. Mahkemede Temsil Yetkisinin Avukat Olmayan Birine Devri Mümkün müdür? 407

3. Sayıştay Temyiz Dilekçesini Genel Sekreter İmzalayebilir mi? 407

4. Belediye Avukatları İçin Mahkemelerce Takdir Edilecek Vekalet Ücretinin Ödeme Esasları 407

5. Avukatın Alacağından Dolayı Hapis Hakkını Kullanabilmesinin Koşulu 408

6. Vekalet Ücretini Başkalarıyla Paylaşmayı Öngören Sözleşmeler Geçerli midir? 408

7. Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Bir Tarafa Avukatlık Etmiş veya Mütalaa Vermiş Olması 409

8. Vekalet Ücretinin Avukatlara Ödenmesi ile İlgili Sorunlarda Yargı Yeri 409

9. Müvekkilin Azlinde Sebep Bildirilmesi Zorunlu mudur? 410

10. Vekalet Ücretine Hak Kazanabilme Şartı Nedir? 410

11. Belediyenin Vekalet Ücreti Alacağı İçin İcra Takibi Kimin Adına Yapılmalıdır? 410

12. Süreden Önce Haksız Fesih Nedeniyle Kalan Aylara İlişkin Ücretlerin Talep Edilmesi 410

13. Avukatların İntibakında İş Kanununa Tabi Olarak Geçen Avukatlık Hizmeti Değerlendirilir mi? 410

14. Belediyede Geçici İşçi Statüsünde Avukat Olarak Çalışırken Aynı Kurumda 5393/49 Gereğince Sözleşmeli Avukat Statüsünde Çalışmaya Başladığında Kıdem Tazminatı Ödenir mi? 411

15. 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Davada Belediye Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi? 411

16. Avukatlara Asgari Ücret Tarifesi altında ödeme yapılabilir mi? 412

17. Avukatlara Farklı Kurumlardan Ödeme Yapılabilir mi? 413

18. Bünyesinde Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Bir hizmet İçin Dışarıdan Avukatla Sözleşme Yapılması Mümkün müdür? 414

19. Belediye Personeli Olan Avukatın Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür? 415

20. Avukata Asgari Ücret Farkı Ödenmesi 415

21. Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesilir mi? 415

22. 657 sayılı Kanuna TabiBelediye Avukatlarına Vekalet Ücretlerinin Dağıtımında Sınırlama 416

23. Belediye Vekilliğine Son Verilme 417

24. Avukatlık Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Belediye Aleyhine İş Mahkemesinde Dava Açılabilir mi? 418

25. Belediye Encümen Kararıyla Avukat İstihdamı Mümkün müdür? 418

26. Vekalet Ücretlerinin Belediye Avukatlarına Dağıtımı 421

27. Vekâlet Ücretlerine Getirilen Limit Uygulaması Anayasaya Aykırı mıdır? 421

28.Avukatlık Vekâlet Ücretinin Dağıtımı 423

29. Yol Tazminatının Hatalı Ödenmesi 424

E. BELEDİYE MEMURUNA YİYECEK YARDIMI YAPILMASI 426

1. İhale Yoluyla Yapılan Yemek Alımlarında Memur Payının Hesabı Nasıl Yapılır? 426

2. Yemek Yaklaşık Maliyetin Yarısı Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi? 427

3. Memurlardan Tahsil Edilecek Yemek Bedelinin Miktarı Ne Kadar Olmalıdır? 429

4. Yemek Yardımının Ayni Yapılması Mümkün müdür? 430

5. Yemek Yardımı Ödeneği Memurlara Yemek Vermek Üzere Kurulan Kuruluşlara Ödenebilir mi? 431

6. Belediye Memuruna Erzak Yardımı 432

7. Lokantadan Tabldot Usulü ile Yemek Alınması Mümkün müdür? 432

8. Öğle Yemeği Hizmetinin Özel Şirkete İhalesi 432

9. Memurlardan Tahsil Edilen Yemek Katkı Payının Maliyetin Yarısını Karşılamaması Durumu 432

10. Memura Yemek Yemedikleri Günler İçin Yemek Yardımı Yapılması 433

11. Yemek Maliyetinin Tamamının Belediyece Karşılanması Mümkün müdür? 433

12. Memur Yemek Yardımının Nakdi Yapılması Mümkün müdür? 435

13. Yemek Maliyetinin Bütçeden Karşılanamayacak Kısmını Kim Karşılar? 436

F. GİYECEK YARDIMI 437

1. Memura Giyecek Yardımı Yapılmasında Maliye Limitlerine Uyulması Zorunlu mudur? 437

2. Maliye Bakanlığının Belirlediği Standart Fiyatların Gözetilmemesi 438

3. Ayniyat Saymanına Giyecek Yardımı 439

4. İtfaiye Müdürü ve Zabıta Müdürüne Giyecek Yardımı 439

5. Giyim Yardımının Nakdi Verilmesi 439

6. Kontrollük Hizmeti Yapan Belediye Teknik Personelinin Giyim Yardımı 439

7. İşçi Porsonele Yapılacak Koruyucu Palto ve İş Elbiselerinden Gelir Vergisi Kesilecek midir? 439

8. Erzak Yardımı İçin Yapılan Satın Almaya İlişkin Verile Emirlerinden Gelir Vergisi Kesilecek midir? 440

9. Zabıta Memuruna İkinci Kez Takım Elbise Verilmesi Mümkün müdür? 441

G. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VE ÖDÜLLER 441

1. Belediyenin Farklı Birimleri Ayrı Bir Makam Olarak Kabul Ederek Fazla Çalışma Ücreti Verilebilir mi? 441

2. Zabıta Kadrosunda Bulunan Memurlar Fiilen Zabıta Memurluğu Görevini Yapmazlar İse Fazla Çalışma Ödenir mi? 442

3. Mali İşlerde Çalışan Personel Dışındaki Çalışanlara Fazla Çalışma Ücreti Ödenebilir mi? 443

4. Zabıtaya Verilen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Trafik Memurlarına da Ödenmesi 444

5. Teftiş Kurulu Bünyesinde Çalışan Personele “Fazla Mesai Ücreti” Adı Altında Ödeme Yapılması 444

6. Zabıta Memurluğu Kadrosunda Olduğu Halde Özel Kalem Müdürlüğünde İstihdam Edilen Personele Maktu Çalışma Ücreti Önenir mi? 444

7. İtfaiyede Görevlendirilen İşçilere Maktu Çalışma Ücreti Ödemesi 444

8. Belediyelerin Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde Çalışan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretinin Sınırı 444

9. Kaçak Et Yakalayan Zabıta Memurlarına Teşvik Primi 445

10. Zabıta ve İtfaiye Birimlerinde Görevli Olmakla Birlikte Destek Hizmeti Yürüten Personele Fazla Çalışma Ödenir mi? 445

11. Belediye Zabıtasına Ödül 446

H. YAN ÖDEME, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI, VEKALET AYLIĞI 446

1. Belediye Müfettişleri Makam ve Görev Tazminatından Yararlanabilir mi? 446

2. İkramiye Ödemeleri (5393/49 Gereği Yapılan) Gelir Vergisine Tabi midir? 446

3. İkramiye Ödemesi Tek Seferde Memur Sayısının % 20’ Sine Yapılabilir mi? 447

4. Ödenecek İkramiye Hesabına Dahil Olacak Unsurlar Nelerdir? 448

5. Seyyar Görev Tazminatı Yasal Koşulları 450

6. Yılın Bir Kısmında Çalışanın İkramiyesi Bütün Yıl Çalışmış Gibi Ödenir mi? 450

7. Tedviren Atanılan Göreve Ait Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemenin Ödenmesi Mümkün müdür? 451

8. Belediye Teknik Personeline Ek Tazminat 452

9. Müktesep Derecesi 4 Olan ve 5'inci Dereceli Kadroda Bulunan Memura Tazminatı 4'üncü Dereceden Ödenebilir mi? 452

10. Açıktan Memur Atama Koşulları 452

11. Vekil Asilin Sahip Olduğu Her Türlü Hak ve Sorumluluğa Sahip midir? 453

12. Kurum İçinden veya Diğer Kurumlardan Belediyedeki Bir Göreve Vekaleten Atananlara Ödenecek Ücret 453

13. İkinci Görev Ücreti 453

14. Vekalet Görevinde Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı 453

15. Kadro Unvanlarının Gerektirdiği Görevleri Fiilen Yapanların Yan Ödemesi 454

16. Teknik Personelin Özel Hizmet Tazminatı 454

17. Yüksek Öğrenimli Olmayan Belediye Başkan Yardımcısının Maaşı 455

18. Teknikerin Göreviyle İlgili Olmayan Bir Üst Öğrenimi Bitirdiğinde Özel Hizmet Tazminatı Artar mı? 455

19. 3’üncü Dereceden Aylık Almakla Birlikte 5’inci Dereceli Memur Kadrosunda Görev Yapan Memurun Tazminatı 455

20. Büyük Projede Çalışanlara Ek Tazminat Ödenmesi 455

21. Memura Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması 456

22. Belediye Müdürlük Kadrosuna Vekalet Edenlere Ücret Ödenebilir mi? 457

23. Vekalet Edene Fark Tazminatların Ödenmesinin Koşulu 457

J. HİZMETİÇİ EĞİTİM 458

1. Kursa Katılanlar Harcırah Yönünden 90 ve 180 Günlük Sınırlamalarına Tabi midirler? 458

2. Kursun Meslekle Alakalı Olması Koşulu 459

3. Birliğin Düzenlediği Seminer İçin Katılım Bedeli Ödenmesi 459

4. Görevde Yükselme Eğitimine Katılanlara İkametgah ve Kurs Yeri Arasında Mutat Taşıt Ücreti Ödenir mi? 459

5. Kursa Katılmak Amacıyla Memuriyet Mahallî Dışına Giden Memurlar Seyyar Görev Tazminatı Alabilirler mi? 459

K. MEMURA VEKALET ÜCRETİ ÖDENMESİ 459

1. Boş Kadroya Vekalet Eden Memura Vekalet Ücreti Ödenir mi? 459

2. Asaleten Atanacaklarda Aranan Şartları Taşımayan Kişiye Vekalet Ücreti Ödenir mi? 460

3. Vekalet Ücreti Olarak Ödenecek Ücretin Sınırı Nedir? 460

4. Yüksek Öğrenim Görmemiş Memurun Yürüttüğü Vekalet Görevi 461

L. BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HARCIRAHLARI DİĞER HAKLARI 461

1. Belediye Personeline Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Uyarınca Yapılan Ek Ödeme Yapılabilir mi? 461

2. Görevlendirme Süresine Riayet Edilmeden Yurt Dışı Harcırahı Ödemesi 462

3. Aylıksız İzin Kullanan Devlet Memurlarının Hakları 463

4. Emekliye Ayrılmış Belediye Personeline Belediye Bütçesinden Özel Gider İndirimi Ödenmesi 464

5. Belediye ile Belediye Sözleşmelileri Arasındaki İhtilaflarda Görevli Yargı Yeri Neresidir? 464

M. MEMUR SUÇLARI 465

1. Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Verilen Memuriyetten Çıkarılma Cezası 465

2. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek 466

3. Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlemek 467

4. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu 467

5. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanarak Kişiye Yönelik Keyfi İşlem Yapmak 467

6. Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suçtan Dolayı Memurluktan Çıkarılma 467

7. Memurlar Hakkındaki İhbar ve Şikayetleri İşleme Koyup Koymama Yetkisinin Sınırı 468

8. Makamlara Bizzat Kullanılmak Üzere Verilmiş Yetkilerin Başka Bir Makamca Kullanılması Mümkün müdür? 469

9. Taşıt Kanununa Muhalefet 469

10. Vekil Vasıtası ile Savunma Yapılabilmesi 470

11. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Öğeleri 470

12. Kamu Görevlileri Hakkında Disiplin Soruşturması Açıldığının Bildirilmesi 470

13. Memur Sıfatını Haiz Olan Kişinin Yasada Belirtilen Usuller Haricinde Görevini Yapması 470

14. Suçluluğu Hükmen Sabit Olmayan Memurun Durumu 471

15. İhale Komisyon Üyesi Olmadığı Halde Karara Paraf Atan Memurun Sorumluluğu 471

16. Teknik İşlerden Dolayı Müdürün Sorumluluğu 472

17. Görevin Kötüye Kullanımının Ölçüsü 472

18. Zimmet Suçunun Oluşması Şartları 472

N. MEMURLARIN BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME KURULUNA YAPTIKLARI İTİRAZLAR 473

1. Kurula Kimler Başvurabilir? 473

2. Evrakın Arşivde Bulunması Gerekçesiyle Talep Reddedilebilir mi? 474

3. Evrakın Bilgi Edinme Biriminin Henüz Oluşturulmadığı Gerekçesiyle Reddi 474

4. Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtirazların Şekli 474

5. Kurula İtirazlarda Süre 474

6. Başvuru Sahibi Başvurusuna Cevap Vermeyen Yetkililer Hakkında Savcılığa Başvurabilir mi? 474

7. Devlet Memurlarının Yaptığı Bilgi Edinme Başvurularındaki Usul 475

8. Memurların Sicili ile Soruşturma ve Ceza Raporlarının Verilmesi Koşulu 475

9. Memurlar Hakkındaki İhbar Dilekçeleri Kendisine Verilebilir mi? 475

10. Özel Hayatın Gizliliği Kapsamındaki Bilgilerin İstenilmesi 475

11. Kurumun Elinde Olmayan Bilginin İstenmesi 476

12. Kurulun Mahkeme Kararlarının Aleyhine Karar Alma Yetkisi Var mıdır? 476

13. Takipsizlik Kararına İlişkin Evrakının Fotokopisinin İstenmesi 476

14. KPDS Sınav Soruları Verilebilir mi? 476

15. Sicil Bilgilerine Erişim 476

16. Tapu Kayıtlarının Onaylı Suretleri İstenebilir mi? 477

17. Parsele Ait Yönetim Planı Onaylı Sureti Talep Edene Verilebilir mi? 477

O. MEMURLARA HUZUR ÜCRETİ ÖDEMESİ 477

1. Estetik Kurul Üyelerine Ücret Ödenir mi? 477

2. Uzlaşma Komisyonuna Ücret Ödenebilir mi? 478

3. Yarışmalarda Görev Alan Danışman ve Asli Jüri Üyelerine Ücret Ödenebilir mi? 479

4. Aynı Günde Birden Fazla Komisyonda Görev Alanların Huzur Ücreti 480

5. Uzlaşma Komisyonu Başkan ve Üyelerine Huzur Ücreti 480

6. Asli Görevin Devamı Niteliğinde Görev Yapan Muvazzaf Takdir Komisyonları Başkanlarına Huzur Ücreti Ödenmesi 481

7. Estetik ve Sanat Kurulu Üyelerinden Memur Statüsünde Olanlara Ücret Ödenir mi? 482

Onbirinci Bölüm
İL ÖZEL İDARELERİ

1. Arama Ruhsatı Almadan İşletme Ruhsatı Alınması Mümkün müdür? 483

2. İl Encümenlerinin Tahliye Yetkisi Var mıdır? 484

3. İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin Özel Hizmet Tazminatı 484

4. İl Özel İdaresi Ödeneklerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı? 485

5. Jeotermal Kaynak Suyunun Kullanımından Elde Edilen Gayri Safi Hâsıla Üzerinden İdare Payı Alınacak mıdır? 487

6. Kaymakamlara Verilen Ek Ödeneklerden Gelir Vergisi Kesilecek midir? 488

7. Meclis Üyesi Aynı Zamanda Kadrolu Kamu İşçisi Olarak Çalışabilir mi? 489

8. Özel İdare Genel Sekreterine ‘Genel Müdür’ İçin Öngörülen Ek Ödeme Yapılabilir mi? 491

9. Devlet Hastanesine Alınan Tıbbi Cihaz Bedelleri Özel İdare Bütçesinden Ödenebilir mi? 492

10. İl Jandarma Alay Komutanlığına Alınan Akü, Oto Yedek Parçası Giderleri Özel İdare Bütçesinden Ödenebilir mi? 493

11. Özel İdare Araçlarının Kasko Sigorta Bedelleri 493

12. İl Özel İdarelerine Bağlı İşletmeler Sayıştay Denetimine Tabi midir? 494

13. Vekalet Görevini Yürüten Vekalet Makamına Tahsisli Araçtan Yararlanabilir mi? 495

14. Özel İdarece Gerçekleştirilen Taşıt Alım İşlemleri 496

15. Kamu Yararına Çalışan Derneklere Yardım Yapılması 497

16. İller Bankasına Sermaye İştirak Payı Adı Altında Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır? 497

17. Memurların Özel İdarenin Şirketinde Görevlendirilmesi ve Ücret Ödenmesi Mümkün müdür? 498

18. Özel İdare Bütçesinden Tarım Kredisine Destek 499

19. Özel Bir Vakfa Özel İdare Bütçesi Kanalıyla Kültür Bakanlığınca Tahsisli Ödenek Gönderilmesi 499

20. Özel İdare Bütçesinden Misafirhane Olarak Kiralanan Dairelerin Vali Yardımcılarına Lojman Olarak Tahsisi 499

21. Özel İdare Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler Yapan Derneklere Yardım 499

22. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine Yardım 499

23. Milletvekili ve Bakanların Uçak Giderlerinin Özel İdarece Karşılanması 499

24. Valinin Temsil ve Konut Giderleri 500

25. Vali Konağına Alınan Digitürk Abonelik Bedeli Bütçeden Karşılanabilir mi? 500

26. Yasal Keşif Artışı Dışında Yapılan İşlerin Yükleniciye Ödenmesi 500

27. Daha Düşük Bedelle Satılan Gazete (Promosyonsuz) Yerine Promosyonlu Gazete Alımı 501

28. Yıllık İzinli ve Sıhhi İzinli Olunan Günlerde Kaymakamlık Ödeneği Ödenir mi? 501

29. Özel İdare Lojmanındaki Kalorifercinin Hizmet Binası İçin Görevlendirilmesi 501

30. İl Genel Meclisi Üyelerine Ödenek Verilmesi Koşulları 502

31. Gündemsiz Toplantı Halinde Huzur Ücretinin Durumu 502

32. İzinli, Hasta ya da Raporlu Olmaları Nedeniyle Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Ücreti 502

33. Özel İdareye Ait Lojmanlar Üzerindeki TV Anten Sistemi ve Yükselticisinin Değiştirilmesi Bedelini Bütçeden Karşılanabilir mi? 502

34. İncelenmesi Bitirilmiş Özel İdare Hesaplarının Mahalline İadesi 504

35. Vali Yardımcılığı Kadrosuna Vekalet Eden Kaymakamın Harcırahı 504

36. Üst Limit Sınırını Aşan Valilik Araç Telefonunun Özel İdare Bütçesinden Karşılanması 504

37. Özel İdare Daire Müdürlerinin Oturduğu Lojmanlara Ait Telefon Giderleri 504

38. İl Genel Meclisi Başkan ve Üyelerinin Ödenekleri 505

39. Lojman Bakım ve Onarım Giderlerinin Bütçeden Karşılanması Mümkün müdür? 505

40. Sıra Tahsisli Lojmanlara Ait Elektrik, Su ve Yakıt Bedellerinin Özel İdare Bütçesinden Karşılanması Mümkün müdür? 505

41. Öğle Yemeği İçin Lokanta ile Anlaşma Yapılması 506

42. İl Genel Meclisi Üyelerine Toplantılara Katıldıkları Günler İçin Ödenek Verilmesi 506

43. İzinsiz ve Mazeretsiz Gelmeyen Üyelere Katılmadıkları Birleşim Sayısı Kadar Eksik Ödenek Verilmesi 506

44. İl Genel Meclisi Üyelerine Hediye Olarak Saat Verilmesi Mümkün müdür? 507

45. İhtiyaç Fazlası Harman Yerlerinin Tahsis Amaçlarının Değiştirilmesi Mümkün müdür? 507

46. Şifreli TV Kanal Ücreti Özel İdare Bütçesinden Ödener mi? 508

47. Köylere Hizmet Götürme Birliğine Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır? 508

48. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilecek midir? 509

49. Özel İdare Otelini İhalesiz Kiraya Verdiği Gerekçesiyle Valinin Yargılanması 510

50. Temsil Ödeneğinden İl Genel Meclis Üyelerine Hediye Saat Alınması Mümkün müdür? 512

51. İl Genel Meclisi Tarafından Alınan Karar İçin Valiye Gönderilmeksizin Doğrudan Dava Açılması 512

52. Köylere Ait Aydınlatma Gideri İl Özel İdaresince Ödenebilir mi? 513

@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Onikinci Bölüm
VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ KARARLAR

A. DAMGA VERGİSİ 515

1. Yol Katılım Bedellerine Yersiz Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilmesi 515

2. Bir İşe Ait Sözleşme ve Ödemeden Kaç Çeşit Damga Vergisi Alınır? 515

3. Öğretmenevi Damga Vergisi Açısından Resmi Daire Olarak Kabul Edilebilir mi? 517

4. Vakıf Konutları İnşaatı Damga Vergisine Tabi midir? 517

5. Döner Sermayeye Yapılan Ödemelerde Damga Vergisi 518

6. Yabancı Para ile Finanse Edilen İşlerde Damga Vergisi 518

7. Doğalgaz Abonelik Ücreti Üzerinden Damga Vergisi 519

8. Damga Vergisinin Matrahı 519

9. Resmi Daire Kapsamına Girmeyen Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 519

10. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Uygulaması 519

11. Belediyece Finansal Kiralama Şirketine Ödenen Kiralama Bedelleri 519

12. Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Şeklinde Ödenmesi 520

13. Kamulaştırma Bedellerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması 520

14. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası 521

15. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi 522

16. Belediye Encümeni Kararları Üzerinden Karar Pulu Kesilir mi? 523

17. İSKİ-Genel Müdürlüğüne Ödenen Su Bedellerinden Damga Vergisi 524

18. İller Bankası Eliyle Dağıtılan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından Resen Mahsup Edilen Ortaklık Payı Ödemesinden Damga Vergisi Kesilecek midir? 525

19. Kamu İhale Sözleşmelerinden Alınacak Damga Vergisi, Sözleşme Nüsha Sayısı ile Orantılı Şekilde Artar mı? 526

20. Sözleşmenin Birden Fazla Düzenlenmesi ve Damga Vergisi 527

21. Belediyeye Bağlı İktisadi İşletme Damga Vergisinden Muaf midir? 528

22. Akreditif Karşılığı Açılan Kredi Tutarından Damga Vergisi Kesintisi Kesilir mi? 528

23. Sermaye Artırımı İçin Yapılan Ödemeden DV Kesilir mi? 528

24. Banka Kredi Taksitlerinin Geri Ödemesinde Damga Vergisi Kesilecek midir? 528

B. GENEL İTİBARİYLE VERGİ SORUNLARI 529

1. Zirai Ürün Alımlarında Vergi 529

2. Arazi Tapulaştırma, Röleve ve Tescil Projeleri İşleri İnşaat ve Onarım İşi Kapsamında Değerlendirilerek Vergi Kesilebilir mi? 529

3. Ziraî Ürün Alımlarında Vergi Tevkifatı 529

4. Gider Pusulası Karşılığı Yapılan Mal Alımı 530

5. Zirai Ürün Bedelleri 530

6. Minibüs Kiralanması İşinde Harcama Pusulası Karşılığı Ödeme 530

7. Vakfa Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Yapılan Kira Ödemeleri 530

8. Esnaf Muaflığından Yararlanma 531

9. Belediyece Kiralanan Arsalar İçin Ödenen Kira Bedellerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacak mıdır? 531

10. Sağlık Ocağından Elekrik Tüketim Vergisi Alınması 531

C. İŞÇİ İSTİHKAKLARINDAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ 531

1. Kömür Yardımından Gelir Vergisi Kesilir mi? 531

2. İşçilere Yapılan Ayni Yardımlardan Gelir Vergisi 532

3. Takdir Komisyonu Üyelerine Ödenen Huzur Hakkından Vergi Kesilir mi? 532

4. "Hizmet Karşılığı Burs" Adı Altında Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılır mı? 532

5. Nakit Ödenen Toplu Taşım Kartı Bedellerinin Gelir Vergisi Kanunu Karşısında Durumu 532

6. Demirbaş Eşya Niteliğindeki Giyim Eşyaları Vergiye Tabi midir? 532

7. İhbar Tazminatından Gelir Vergisi Alınır mı? 533

8. TİS Gereği İşçilere Yapılan Vasıta Yardımından Gelir Vergisi Kesilir mi? 533

9. Yasal ve Akdi Geçici İş Göremezlik Ödemelerinden Yapılması Gerekli Kesintiler Nelerdir? 533

10. İşçilere Verilen Sosyal Yardım ve Haklardan Gelir Vergisi Kesilmesi 533

11. Sosyal Yardım Niteliğindeki Nakdî Yardımdan Gelir Vergisi Kesilir mi? 535

12. Erzak Yardımından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır? 536

13. Koruyucu Palto ve İş Elbiseleri GV’ne Tabi midir? 536

D. KATMA DEĞER VERGİSİ 536

1. Demirbaş ve Taşıtların Bakım Onarımı KDV Tevkifatına Tabi midir? 536

2. KDV Oranının Hatalı Uygulanması 537

3. KDV Tevkifatı Yapılmaması Kamu Zararı Oluşturur mu? 537

4. Restorasyon İnşaatı KDV İstisnası kapsamında değerlendirilebilir mi? 538

5. Hizmet Tanıtım Broşürü Yayın Kapsamında Düşünülerek KDV Ödenebilir mi? 539

6. İhale Uygulamalarında KDV 539

7. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet İçin Yüklenilen KDV’nin İadesi 540

8. İhraç Edilen Malın Bünyesine Girmeyen Maddelere Ait Faturalarda Gösterilen KDV'lerin Vergi İadesine Dahil Edilmesi 540

9. Kızılay Derneğine KDV Ödemesi Yapılabilir mi? 541

10. Satış Nedeniyle Ödenen KDV’nin Durumu 542

11. Belediyenin Otopark İşletmeciliğinden Elde Ettiği Kazanç Katma Değer Vergisine Tabi midir? 542

E. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 543

1. Damga Vergisinin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahına Dahil Edilemeyeceği 543

F. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 543

1. Ticari Faaliyet Sonucu Doğan Zararın Gayrimenkul Sermaye İradından Mahsubu 543

2. İkinci Kiracı Durumunda Olan Kurumun Binayı Kendisinden Kiraladığı Birinci Kiracıya Ödediği Kira Gayrimenkul Sermaye İradı Niteliğinde Sayılır mı? 544

Onüçüncü Bölüm
BELEDİYELERİN YEREL NİTELİKTEKİ GELİRLERİ

A. İLAN VE REKLAM VERGİSİ 547

1. LED Kapalı Devre Yayın Sistemi Kurulabilir mi? 547

2. Mağazada Paketleme İçin Kullanılan Naylon Poşetler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir? 547

3. İlan ve Reklam Vergisinde Mükellefiyet 547

4. Tenzilatlı Satışlara İlişkin Vitrin Camlarına Yazılan Yazılar İlan ve Reklam Niteliği Taşır mı? 547

5. Büyükşehir Belediyesince Tahsil Edilecek İlan ve Reklam Vergisi 547

6. Şirketin Amblemini Taşıyan Peçetelerin Reklam Niteliği 548

7. Özel Televizyonlarda Yayınlanan Reklamlar İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir? 548

8. İlan Asma Tahsis Ücreti İsteme Koşulları 548

9. Banka Hizmetlerinin Tanıtımına İlişkin Broşürler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midirler? 548

10. Belediyece Reklam Yazılarının Silinmesi ve Afişlerin Kaldırılması İçin Ücret İstenebilir mi? 548

11. Özel Direğe Asılı Reklam İçin Ücret İstenebilir mi? 548

12. Nakliye Araçları Üzerinde Yazılı Ticari Unvanlar İlan ve Reklam Vergisi Açısından Vergiye Konu Edilebilir mi? 548

13. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu 548

14. Alışveriş Merkezinin Reyon Başlarında Kullandığı Panolardan Reklam Vergisi Alınır mı? 549

15. Reklam Panosunun Işıklı Sayılmasının Ölçütü 549

16. Bakanlar Kurulunca Tespit Edilen Vergi Sınırlarını Aşar Tarzda Tarhiyat Yapılabilir mi? 549

17. İlan veya Reklamın Panoda Kalma Süresi 549

18. İlan ve Reklam Vergisi Tarhiyatında Yetki Sınırı 549

19. Belediyenin Elektrik Direklerine Reklam Panosu Asılmasını Yasaklaması 550

B. İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI 551

1. Eczaneler İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir? 551

2. İşyeri Açma İzni Harcına Tabi İşyeri 551

3. Banka Şubesi İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir? 551

4. İşyeri Açma İzin Harcı Alınmasının Koşulu 551

5. Özel Okulların İşyeri Açma İzni Harcına Tabi Olduğu 551

6. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir? 551

7. Ziraat Bankası Şubeleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatından Muaf mıdır? 551

8. İşyerinin Belediye Sınırları İçindeki Başka Bir Yere Taşınması 552

9. Serbest Muhasebeci Bürolarının Açılması Harca Tabi midir? 552

C. BELEDİYE EĞLENCE VERGİSİ 552

1. Defile Gösterileri Eğlence Vergisine Tabi midir? 552

2. Birden Fazla Bilardo Masası Bulunan Kahvehaneden Eğlence Vergisi Alınır mı? 552

3. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisi Ne Tabi midir? 552

4. Atari Salonlarından Alınacak Eğlence Vergisinin Hesap Şekli 553

5. Eğlence Vergisi Tarifesinde Tadilat Yapılması Mümkün mü? 553

6. Ürün Ambalajları Karşılığında Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat Eğlence Vergisine Tabi midir? 553

7. Eğlence Vergisinin Hangi Belediyece Tahsil Edileceği Hususunda Çıkan Uyuşmazlıkta Çözüm Mercii 553

8. Ticaret Merkezi İçindeki Oyun Aletlerinden Eğlence Vergisi Alınır mı? 553

9. Müşterek Bahisler Üzerinden Alınacak Eğlence Vergisini Hangi Belediye Alacak? 553

10. At Yarışlarından Alınacak Eğlence Vergisi 553

11. Birahaneler Eğlence Vergisine Tabi midir? 554

12. Konserde Elde Edilen Gelirden Eğlence Vergisi Alınır mı? 554

13. Play Statıon Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir? 554

D. HARCAMALARA KATILMA PAYI 554

1. Aynı Yerler İçin Hem Teknik Altyapı Bedeli Hem Katılma Payı Alınabilir mi? 554

2. Yapı Ruhsatı Isteyenlerden Yol Ücreti Alınabilir mi? 556

3. Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payının Ödendiğine Dair Karine 556

4. Harcamalarına Katılma Payı Alınabilmesi Şartı 557

5. Encümenin Harcamalara Katılma Payını Belirleyen Kararları İdari Yargıda Dava Konusu Olabilir mi? 557

6. Su Harcamalarına Katılım Payının Alınabilmesi Şartı 558

7. Katılma Paylarının Yarısının Önceden Belediyeye Ödenmesi Dava Açma Koşulu mudur? 558

E. İŞGAL HARCI VE BELEDİYE PAYLARI 558

1. Kültür Bakanlığı'nca Giriş Ücretine Tabi Tutulan Yerlerden Elde Edilen Gelirlerde Belediye Payı Ayrılması 558

2. Servis Araçlarından Belediyenin Ücret Talebi 558

3. Kamuya Ait Yolun Kiraya Verilmesi Mümkün müdür? 558

4. Telefon Kulübelerinden İşgal Harcı Alınabilir mi? 558

5. Taksi Durağından İşgal Harcı 558

6. Belediye Payının Hesabı 558

7. Ören Yeri Gelirlerinden Belediye Payı 559

8. Vergi Hatası Oluşturacak İşgal Harcı 559

9. Belediyenin Özel Mülkiyetindeki Yer İşgal Harcına Konu Olabilir mi? 559

10. Otopark Olarak Kullanmak Üzere İşgal Edilen Belediye Taşınmazı 559

11. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali 559

12. Belediye Paylarının Haczi Mümkün müdür? 559

13. Telekoma İşgaliye Harcı Tahakkuk Ettirilebilir mi? 559

F. BELEDİYE HARÇ, RUHSAT, KİRA VE PARA CEZALARI İLE DİĞER GELİRLERİ 560

1. Kullanılmayan Ticari Taksi Ruhsatlarının Aktifleştirilmesinde Geriye Dönük Koşul Belirlenebilir mi? 560

2. Ruhsatsız Taşımacılık Faaliyetinde Yargı Yeri 562

3. İstisna Kapsamındaki İşyerlerinin Hafta Tatili Ruhsatı Alması Gerekir mi? 563

4. Vatandaşın Semt Sakini Sıfatıyla Dava Açma Ehliyeti Varmıdır? 563

5. Yapı Tatil Tutanağındaki Bir Kısım Aykırılıkların Sonradan Giderilmesi 564

6. Tasdik Edilmeyen Ücret Tarifesinin Valilikçe İadesinde Dava Yolu 565

7. Ruhsata İlişkin Ücretlerin Tespitinde Ölçüt 565

8. İnşaat Harcının Hesabında Ölçü 565

9. Gerçekleşmeyen Satış Sebebiyle Tellallık Harcı İstenmesi 565

10. Sicil Kayıtlarına İşlenmeyen İşletme Ruhsatı İçin Harç Alınması Mümkün müdür? 565

11. Bina İnşaat Harcında Muafiyet Hükümleri 565

12. İçme Suyu Gelirleri Vergi Resim Harç Niteliğinde midir? 565

13. Asıl Kira Sözleşmesinin Feshi Alt Kira Sözleşmesini de Sona Erdirir mi? 566

14. Kullanma İzni Olmayan Yapıların Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Mümkün müdür? 566

15. Belediye Meclisi Kararı ile Geçiş Yolu Harcı Konulabilir mi? 567

16. İnşaat Ruhsatlarının İptali 567

17. Veterinerlik Hizmeti Vermeyen Belediye, Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı Alabilir mi? 568

18. Bina İnşaat Harcından Muafiyet 568

19. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması 568

20. Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılık 568

21. Belediyenin Para Cezalarını Genel İcra Dairelerinde Tahsil Etmesi Mümkün müdür? 568

22. Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanan Tazminat 568

23. Tellaliye Harcının Mükellefi 569

24. Büyükşehirlerde Su Tarifeleriyle İlgili Kararlar Mülki İdare Amirlerinin Onayına Bağlı mıdır? 570

25. Birim Su Fiyatının Resmi Kurumlar İçin Yüksek Belirlenmesi 570

26. Binanın Arka Bahçesine Ruhsatsız Olarak Yapılan GSM Baz İstasyonu Nedeniyle Belediyece Verilen Para Cezası 570

27. Taşınmaz Üzerine Ruhsatsız ve Kaçak Yapı İnşa Edilmesi 571

28. Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Ecrimisil İstenebilir mi? 572

29. Pazar Günü İşyeri Açmanın Hükmü 572

30. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak 572

31. Yıkımı Zorunlu Yapıda Ekonomik Değerlerin Korunması 572

G. KABAHATLER KANUNUNU KAPSAMINDA KESİLEN BELEDİYE CEZALARI 573

1. Para Cezalarına Karşı Açılacak Davaların Çözüm Yeri 573

2. Ortak Yerlerin Kullanımında Rahatsız Etmeme Yükümlülüğü 573

3. Tahammül Edilmesi Gereken Düzeyde Kalan Gürültü 574

4. Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Taşkınlık 574

5. Düğün Konvoyu Tarafından Oluşan Gürültü Kirliliği 574

6. Görevli Memura Kimlik Bilgilerini Açıklamaktan Kaçınma Suçu Kabahatler Kanununa Girer mi? 574

7. Kabahatler Kanununa Göre Verilen Para Cezasının Ödeme Süresi 574

8. Zamanaşımı İtirazı 575

9. Gürültünün Şiddet Derecesinin Ölçülmesi 575

10. Kabahatler Kanunu Kapsamındaki Zamanaşımı Sürelerini Gösteren Tablo 575

11. Belediye Para Cezaları(01.01.2013- 31.12.2013) 575

12. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlık 581

13. Çevre Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezasından Kaynaklanan Uyuşmazlık 581

14. Kabahatler Kanunu Kapsamında Verilen Cezalarda Görevli Yargı Yeri Neresidir? 581

H. BELEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ 582

1. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesi İşlemi Valilikçe Durdurulabilir mi? 582

2. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tazmini Mümkün müdür? 583

3. Ödeme Emrinin Tebliği 583

4. Elektrik Tüketim Vergisi ile Elektrik Ücretinin Takası Mümkün müdür? 583

5. Mezar Ücreti 6183 Sayılı Kanun Hükümleriyle Tahsil Edilebilir mi? 583

I. EMLAK VERGİSİ 583

1. Emlak Vergisine Esas m² Birim Değeri Nasıl Hesaplanır? 583

2. Yapılara Değer Biçilmesi ve Yıpranma Payı Düşülmesi 584

3. Emlak Vergisi Değişiklik Beyannamesinin Süresinde Verilmemesi Ağır Kusur Cezasını Gerektirir mi? 585

4. Süresinde İmar Programına Alınmamış Olması Emlak Vergisinin Ödenmesini Durdurur mu? 585

J. DOĞALGAZ ABONE SÖZLEŞMESİ 587

1. Doğalgaz Abone Sözleşmesi ve Husumet 587

2. Doğalgaz Abonelerinden Bağlantı Ücreti Adı Altında Ücret Alınmasının Hukuka Uygun Olduğu 587

K. ATIKSU, ÇEVRE VE ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ KONUSUNDA KARŞI KARŞIYA GELİNEN KİMİ SORUNLAR 587

1. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Hatalı Uygulanması 587

2. Çevre Temizlik Vergisinde Muafiyet Uygulaması 587

3. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Olup Olmadığı 587

4. Büyükşehir Belediyesi Statüsünde Bulunmayan Belediye, Çevre Temizlik Vergisi Kapsamı Dışında Bulunan Kurumdan Atık Su Bedeli Alabilir mi? 589

5. Belediyece Su Bedeline İlaveten Atık Su Bedelinin Tahsili 589

6. Belediyenin Gelir Kaybına Sebebiyet Verilmesi 589

7. Büyükşehir Kapsamında Bulunmayan Belediyeler Atık Su Bedeli Alabilir mi? 589

8. Çevre Temizlik Vergisi Alınması Koşulları 590

9. Elektrik Tüketim Vergisinin İadesi 590

10. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin İadesi İsteği ile Açılan Davada Hasım 590

11. İki Ayrı Bölümden Oluşan İşyerinin İki Ayrı İşyeri Olarak Çevre Temizlik Vergisine Tabi Tutulması Mümkün müdür? 590

12. Büyükşehir Belediyesi Dışındaki Belediyeler Resmî Dairelerden Atık Su Bedeli Alabilir mi? 590

13. Büyükşehir Belediyeleri Resmî Dairelerden Atık Su Bedeli Alabilir mi? 591

L. BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI 592

1. İdari Yargı Yerinde Dava Açılmayan İdari Para Cezasına Karşı Yapılan İtiraz 592

2. Trafik Zabıtasınca Düzenlenen Para Cezasına İlişkin Ceza Tutanağının İptali İstemi 593

3. İş Mevzuatına Dayalı İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz 593

4. SSK Mevzuatına Dayalı İdari Para Cezalarına Karşı Yapılacak İtiraz 593

5. Para Cezası Verilirken Fazladan Yapılan Katlar mı Yoksa Tümümü Esas Alınır? 594

L. 2464 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ VERİLMİŞ MUKTEZALAR 595

1. Hastanelerin Belediye Harç ve Vergilerinden Muafiyet Durumu 595

2. Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu Çerçevesinde Oda Tarafından İktisap Edilen Gayrimenkuller Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir? 596

3. Gayrimenkulün Çevre Temizlik Vergisi İçin Bildirimde Bulunulmamasının Getireceği Müeyyide 597

4. Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Binaların Çevre Temizlik Vergisini Kim Öder? 598

5. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi Olan Kongre Merkezinde Düzenlenen Faaliyetlerin Eğlence Vergisini Hangi Belediye Tahsil Eder? 599

6. Büyük Alışveriş Merkezlerinin Çevre Temizlik Vergisi 600

7. Kullanılmayan Binaların Çevre Temizlik Vergisi 602

8. Vakıf Üniversiteleri İlan ve Reklam Vergisinden Muaf mıdır? 603

9. Kurum Açma Ruhsatı Alan İşletme Ayrıca Belediyeye İşyeri Açma İzin Harcı Ödeyecik midir? 604

10. Kapıcı İçin Ayrılan Yerlerin Çevre Temizlik Vergisi 604

11. Sağlık Kuruluşlarına Ait Bina İnşaatları Bina İnşaat Harcından Müstesna mıdır? 605

12. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin Kullandığı Binalar Çevre Temizlik Vergisinden Muaf mıdır? 606

13. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Alabilmenin Koşulu 607

14. Alkollü İçki İçilmeyen Yerler ve Kırahatheneler Eğlence Vergisine Tabi midir? 609

15. Tarım Kredi Kooperatiflerince düzenlenecek poliçeler üzerinden Yangın Sigortası Vergisi Ödenir mi? 610

16. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir? 611

17. Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yerlerin İlan ve Reklam Vergisi Hangi Belediyeye Yatacaktır? 612

18. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Mahkeme Kararı ile Satılması Halinde Tellallık Harcı Alınır mı? 613

19. Üniversite Binalarının Çevre Temizlik Vergisi 614

20. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılan Onarım ve İnşaat İşlerinden Harcamalara Katılma Payı ve Diğer Belediye Vergileri Alanır mı? 615

21. Çevre Temizlik Vergisinin Kiracı Tarafından Mülk Sahibinden İstenmesi Mümkün müdür? 616

22. Bina Derecelerine Göre Belediye Meclisince Çevre Temizlik Vergisinde Değişikliğe Gidilmesi Mümkün müdür? 617

23. Tapuda Şahsi Mülkiyete Kayıtlı Yerdeki Reklam Tabelası Reklam Tabelası Asma Tahsis Ücretine Tabi midir? 618

24. Sınai Nitelikteki İmalathaneler Bina İnşaat Harcına Tabimidir? 619

25. Resmi Kurumların Çevre Temizlik Vergisi 619

26. İki Ayrı Büronun Birleştirilip Tek İşyeri Haline Getirilmesi Halinde Çevre Temizlik Vergisi Nasıl Ödenir? 620

27. Küçük Sanayi Sitesinde Yapılan İnşaat Yapı Kullanma İzin Harcına Tabi midir? 621

@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Ondördüncü Bölüm
HARCIRAH ÖDEMELERİ

A. GENEL HATLARIYLA HARCIRAH SORUNLARI 623

1. Gündelik Verilen Memura Ayrıca Yemek Ücreti Ödenir mi? 623

2. Şehir İçi Ulaşımda Taksi Ücreti Ödenir mi? 624

3. Belediye Danışma Kurulu Üyelerine Harcırah Ödemesi 624

4. Seyahat Kartı Verilecek Belediye Memurları 624

5. Geçici Görev Mahallinde Verilen Yemek Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi 625

6. Bir Yıllık Dönem Zarfında Aynı Yerde Aynı İş İçin Verilecek Harcırahın Sınırı 625

7. Havaalanı ile İkametgah Arasında Taksi Ücreti Verilmesinde Mevzuata Aykırılık Olmadığı 625

8. Zaruri Giderlerin Ayrıntılı Gösterilmesi 625

9. Yabancı Konuklara Refakat Eden Görevlilerin Otel Masrafları 626

10. Harcırah Ödenebilecek Kişilerin Kapsamı 626

11. Açıktan Atananların Harcırahı 626

12. Bakmakla Yükümlü Olunan Aile Bireyleri Kavramı 626

13. 90 ve 180 Günlük Sınırlamaların Uygulanması 626

14. İstifaen Ayrıldıktan Sonra Memuriyete Atananlara Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi 627

15. Belediye Sınırları Dışına Sefer Yapan Belediye Otobüsleri Şoförlerine Harcırah Ödenir mi? 627

16. Başbakanlık Tasarruf Genelgesine Aykırı Yolluk Ödemesi 627

17. Birinci Görev Yeri ile İkinci Görev Yeri Arasında Yol Ücreti 627

18. Seyahat Gider Belgeleri Ödeme Evrakına Eklenmeden Yapılan Ödeme 627

19. Mutat Taşıt Aracı İşleyen Yerlere Ticari Taksi ile Gidilmesi 628

20. Sürekli Görev Harcırahının Ödenmesinde Büyükşehir Belediyesi Sınırları 628

21. Her İkisi de Memur Olan Eşlerden Birisinin Emekli Olması Halinde Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsuru Nasıl Ödenir? 628

22. Yurtiçi Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsurunun En Kısa Yol Üzerinden Hesaplanması 629

23. Günübirlik Memuriyet Mahalli Dışına Çıkan Ancak Dönüş Saatleri Beyannamelerinde Gösterilmeyen Memurların Harcırahı 631

24. Geçici Görev Mahallinde Yapılan Yemek Masrafları Bütçeden Ödenebilir mi? 631

25. TODAİE Eğitim Programlarına Katılanların Harcırahı 631

26. Arızî Olarak Memuriyet Mahallî Dışına Çıkan Yöneticiler Seyyar Görev Tazminatı Alabilirler mi? 632

27. Geçici Olarak Görevlendirilen Memurlara Taksi Ücreti Ödenebilir mi? 632

B. TEDAVİ AMAÇLI HARCIRAH ÖDEMELERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR 632

1. Uçakla Gitmeleri Öngörülen Hastaların Dönüşlerini de Uçakla Yapmaları 632

2. Yatarak Tedavi Gören Hastaya Harcırah Ödemesi 633

3. Tedavi Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışındaki Yerlere Gönderilenlere Dönüş Saatlerine Bakılmaksızın Tam Yevmiye Ödenmesi 633

4. Tedavi Maksadıyla Memuriyet Mahallinden Ayrılanların Seyyar Görev Tazminatı 633

5. Hastayı Gönderen Sağlık Kurumunun Raporundaki Refakat Şerhinin Niteliği 633

6. İkamet Mahalli veya Memuriyet Mahalli İçerisinde Ayakta Tedavi Görenlere Ödeme Yapılıp Yapılmayacağı 634

7. Refakat Edenlerin Devlet Memuru Olması Halinde Tabip Raporu Harcırah Ödenmesini Gerektirir Görevlendirme Sayılır mı? 634

8. Hastanın Sevki Halinde Birden Fazla Kişiye Refakatçi Ücreti Ödenmesi 636

9. Ayakta Tedavi Görenlerin ve Refakatçilerin Gündelikleri 637

C. YURT DIŞI HARCIRAH ÖDEMESİ 637

1. Yurt Dışında 10 Günden Az Kalınması Halinde Yatak Ücretinin Ödenmesindeki Ölçü 637

2. Yurtdışında Kaza Geçiren Memurun Harcırahı 637

3. Yurtdışında İkametgah ile Havaalanı Arasında Taksi Ücreti 638

4. Özel Aracı ile Seyahat Edenlere Tren Esas Alınarak Sürekli Görev Yolluğu Ödenir mi? 638

5. Görevli Personele Ankara-İstanbul Arası Yolculuğunda Yurtdışı Gündeliği Ödenmesi Mümkün mü? 638

6. Yurt Dışı Geçici Görevlendirmelerde 10 Gün İçin Geçerli Olan %50 Zam Sürekli Görev Yolluklarında da Uygulanabilir mi? 638

7. Yurtdışı Kadrolarında Görevli İkenVefat Eden Memurun Kat Yevmiyesi 639

D. KURS VE SEMİNER HARCIRAHI 640

1. Eğitim Seminerinin Hizmet Alımı Yoluyla Tedariki Mümkün müdür? 640

2. Yurtdışında Düzenlenen Seminere Katılım Giderleri 642

3. Eğitim Faaliyetlerinin Dernekler Eliyle Gördürülmesi Mümkün müdür? 643

4. Eğitim Seminerlerine Katılım Bedeli Olarak Ödeme Yapılabilir mi? 644

5. Seminerlere Katılım Bedeli Olarak Hizmet Alımları Harcama Kaleminden Ödeme Yapılabilir mi? 646

5. Belediye Meclis Üyeleri İçin Yurtdışı Seminer Katılım Bedeli Ödenir mi? 647

6. Kursa Katılan Personele Kurs Süresince Geçici Görev Gündeliğinin Ödenmesi 648

7. TODAİE’ce Düzenlenen Uzmanlık Programına Katılanlara Harcırah Ödemesi 648

8. Harcırah Ödenmeksizin Seminere Katılım Bedeli Ödenmesi 648

9. Harcırah Ödenmeksizin Seminere Katılım 648

10. Yemek ve Kalma Yerlerinin Karşılandığı Durumlarda Harcırah Ödemesi 649

11. Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenler 42. Maddedeki Sınırlamaya Tabi Olacaklar mıdır? 649

Onbeşinci Bölüm
SAYIŞTAY YARGISI VE DIŞ DENETİM İLE İLGİLİ BELEDİYELERİ
İLGİLENDİREN KONULAR

A. SAYIŞTAY YARGISI 653

1. Sayıştay’a Temyiz İçin Başvurmaya Yetkili Olanlar 653

2. Hüküm Sonrası Tahsilat 653

3. Yargılamanın İadesi Süreci 653

4. Yargılama Sırasında Bulunmayan Belgeler Temyiz Konusu Olabilir mi? 654

5. Hüküm Öncesi Tahsilat Temyiz Konusu Yapılabilir mi? 655

6. Jandarma Tarafından Belgelere El Konulması Nedeniyle Belgelerin Sayıştay’a Teslim Edilememesi 655

7. Sayıştay Görüşü Alınmadan Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler İçin İstişarî Mütalâa Verilip Verilmeyeceği 656

8. Belediyeye Bağlı Su ve Kanalizasyon İşletmesi Sayıştay Denetimine Tabi midir? 657

9. Kanun Yollarına Başvurulma Sebeplerinin Oluşmaması 658

10. Adli veya İdari Yargıda Yapılan Ödemenin Ahizlerinden Alınamayacağına Karar Verilesi 660

11. Danıştay ile Sayıştay Kararları Arasındaki Uyuşmazlık Olması Durumu 660

12. Sayıştay İlamlarının İnfazının Önemi 661

13. Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Hakkında Karar Düzeltilmesi Gerekçeleri Nelerdir? 662

14. Belediyelerde Taşınır Yönetim Hesabının Sayıştay’a Verilmesi 663

B. SAYIŞTAY DENETİMİ 663

1. Sayıştay’a İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsilat Bildirilirken Verile Emrinin Tarih ve Sayısının Bildirilmesi Gerektiği 663

2. Sayıştay’ın Kısmi İncelemesi 664

3. Belediyelerce Kurulan Yardım Sandıklarının Denetimi 664

4. Belediyelerin Gelir Denetimi Sayıştay'ın Yetkisinde midir? 664

5. Belediyelerce Tesis Edilen Fonlar Sayıştay Denetimine Tabi midir? 665

6. Belediye Evraklarının Sayıştay İncelemesine Müteakip Mahalline İadesi Mümkün müdür? 665

7. Belediye ve Özel İdare Hesapları Hakkındaki Teftiş Layihalarının Sayıştay’ca İncelenmesi Esasları 665

8. İncelenmesi Bitirilmiş Özel İdare ve Belediye Hesaplarının İadesi 665

Onaltıncı Bölüm
İŞ ve İŞÇİ MEVZUATI

A. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI 667

1. İşe İade Kararının Uygulanmaması Durumunda 4 Aylık Çalıştırılmayan Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi 667

2. Aynı Dönem İçin İkinci Kez Kıdem Tazminatı Ödemesi 667

3. İstifa Halinde Kıdem Tazminatı 667

4. Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmı İçin Kıstelyevm Esasına Göre Ödenmesi 667

5. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen ve İstifa ile Son Bulan Hizmetler 667

6. Mevsimlik İşçilerin Kıdem Tazminatı 668

7. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında 365 Gün Yerine Fiilen Çalışılan Günlerin Esas Alınması Mümkün müdür? 668

8. TİS Gereğince Ödenen Bilet Satış Primi 668

9. İş Akitlerinin Askıya Alınması 668

10. Emekli Sandığına Tabi Geçirilen Sürenin Hesabı 668

11. Otuz Fiili Hizmet Yılını Aşan Hizmet Sürelerinin Kıdemden Sayılması 669

12. Grev Günlerinin Kıdem Tazminatına Dahil Edilmesi 669

13. Aynı İşverene Ait Olmayan Yerde Geçirilen Süre 669

14. Raporlu Günlerde Kıdem Tazminatı Ödenmesi 669

15. İş Akitlerinin Feshedildiği Tarihteki Tavan Yerine Bir Gün Sonraki Tavanın Esas Alınması 669

16. 14’üncü Maddede Geçen Çalışılan Günler İfadesinden Anlaşılması Gereken 669

17. Kıdem Tazminatı Niteliği Taşımayan Ödemeler 669

18. Hizmet Akdinin Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirilmesi 670

19. Kıdem Tazminatında Faiz 670

20. Kıdem Tazminatına Esas Süresinin Hesabında Grev Süresi Düşülecek midir? 670

21. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçirilen Hizmet Sürelerine İlişkin Kıdem Tazminatının Hesabında Ücret 670

22. Hizmet Akitlerinin İstifa Suretiyle Sona Ermesi 670

23. Aynı Kıdem Süresi İçin Birden Fazla Tazminat Ödenmesi mümkün müdür? 671

24. Mahkeme Kararına Dayalı Kıdem Tazminatı 671

25. İstifa Hali ve Kıdem Tazminatı 672

26. Haklı Nedene Dayalı Fesihte Kıdem Tazminatı Hakkı 672

27. Yazılı Belgenin Aksi Eşdeğer Delil ile Kanıtlanmaması 672

28. Ücretsiz İzinde Geçen Süreler Kıdemin Hesabında Dikkate Alınır mı? 672

29. İşyerinde İkramiye Uygulaması Olduğunun Kanıtlanamaması 672

30. İstifanın Baskı ile Gerçekleştiğinin İspatlanamaması 673

31. İhbar Tazminatı Ödenmeden Önce Önel Süresi İçinde İşçinin Emekliye Ayrılması Durumu 673

32. Ödünç İş İlişkisi Kurulması Şartı 674

33. Evlilik Nedeniyle Fesihte Kıdem Tazminatı 674

34. İş Sözleşmesi Devam Ederken Ödenen Kıdem Tazminatı 674

35. İşçinin Hem İşe İade Hem De Kıdem-İhbar Tazminatı Davası Açmış Olması 675

36. Kıdem-İhbar Tazminatı Davası ile İşe İade Davasının İlişkisi 675

37. Ücret Bordrolarının İtirazı Kayıt Konulmaksızın İmzalanması 675

38. Kıdem Tazminatının Taksitler Halinde Ödenmesi Sebebiyle Faiz İstenebilir mi? 676

39. İşçinin Emeklilik Öncesi ve Sonrası Hizmetleri Birleştirilmek Suretiyle Kıdem Tazminatı İstemesi 676

40. Verilen Cezanın Fiille Orantılı Olmaması 676

41. Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışanların İhbar Tazminatı Hakkı Var mıdır? 677

42. Hastalık Süresinin Altı Haftayı Aşan Süreye Ulaşması 677

43. İşçiye Daha Önce Ödenen Kıdem Tazminatının Avans Olarak Değerlendirilmesi 677

44. İşe Gelmeme Sebebiyle İş Akdinin Feshinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi? 677

45. İşçi Lehine İhbar Tazminatı 678

46. Kurum Muvafakati ile Kurumlar Arası Personel Geçişinde Kıdem Tazminatı Ödenir mi? 679

B. İŞ AKDİNİN FESHİ KAPSAMINDAKİ SORUNLAR 679

1. Eşinin Askerliği Gerekçesiyle İş Akdinin Feshi Mümkün müdür? 679

2. İlkokul Mezunu Olmak Fesih İçin Haklı Neden midir? 680

3. İşçinin Yeterliliği ve Davranışlarından Kaynaklanan Sebepler Fesih Nedeni Olabilir mi? 680

4. Görevin Gereği Gibi Yapılmaması ve İşyeri Kurallarına Aykırı Davranış Sergilenmesi 680

5. İhbar Tazminatı Ödenmeden İşverence Gerçekleştirilen Fesihler 681

6. Mevzuatça Belirlenmiş Olan Çalışma Koşullarının Uygulanmaması İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verir mi? 681

7. Feshin Haklı Neden Bulunmaksızın Feshi 681

8. Geçerli Nedene Dayanan Fesih 682

9. İş Akdinin Feshinde Objektif Kriterlerin Göz Önünde Bulundurulmaması 682

10. İşçinin İzin Günü Dinlenirken Alkol Alması Feshi Gerektirir mi? 682

11. Kesin ve İnandırıcı Delillerle İspatlanmayan Husus Nedeniyle Fesih 682

12. Sözleşmesinin İstifa ile Sona Ermesi Durumu 683

13. Sendikaya Üyeliği ile Akdin Feshi Arasındaki İlliyet Bağı 683

14. Kavgaya Karışan İşçinin İş Akdinin Feshi 683

15. İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Neden-Geçerli Neden İlişkisi 684

16. İşe İade Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldıran Protokolün Geçersizliği 684

17. İşyerinde Sigara İçilmesi Nedeniyle Fesih 684

18. İşçinin İhbar Öneli İçerisinde Emeklilik Başvurusunda Bulunmasının İşe İade Davasına Etkisi 684

19. Yardımcı İşlerin Alt İşverene Verilmesi ve İş Güvencesi 684

20. Geçici İşçi-İş Sözleşmesinin Askıya Alınması 685

21. İşçi Raporlu İken Fesih Bildirimi 685

22. Emekliliğin Fesih İçin Geçerli Bir Neden Olması 685

23. Sona Eren Akdin Daha Sonra İşveren Tarafından Feshi Mümkün müdür? 685

24. İş Akdinin İşveren Tarafından Feshinin Haklı Nedene Dayanması 686

25. Evlilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi 686

26. Başka Bir İşyerinde Değerlendirilme İmkanı Araştırılmadan Doğrudan Fesih Yoluna Gidilmesi 686

27. Görevini Gereği Gibi Yapmaması Nedenine Bağlı Fesih 687

28. Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin İspat Yükü Kime Aittir? 687

29. Görevi Aksatacak Şekilde Gazete Okuma Eylemi 687

30. Sendikal Nedene Dayalı Fesih 687

31. Çelişkili Davranış Yasağı İlkesinin İhlali 688

32. Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebi 688

33. Ekonomik Kriz Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshinde Cezai Şart Talep Edilebilir mi? 688

34. Sağlık Raporlarının Feshe Etkisi 688

35. İşçinin İş Şartlarında Esaslı Tarzda Aleyhine Yapılan Değişikliği Kabul Etme Zorunluluğu Var mıdır? 689

36. Fesih Nedeni Olan Verimsizliğin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır? 690

37. Çağdaş Çalışma İlkeleri ile Bağdaşmayan Durum 690

38. İşçinin Savunması Alınmadan Fesih Mümkün müdür? 690

39. Asıl İşçilerle Aynı İşi Yapan Taşeron İşçilerin Gerçek İşvereni 691

40. İşyeri Devri İş Akdinin Feshi İçin Haklı Neden midir? 691

C. ASKERLİK BORÇLANMASI 693

1. Borçlanılan Askerlik Sürelerinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması 693

2. İş akdinin İşverence Feshinde Askerlik Borçlanması 693

3. Feshi İsteyen İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesabında Borçlanılan Askerlik Süresi Hesaplamaya Dahil Edilir mi? 693

4. Ölüm Halinde Borçlanılan Askerlik Süresinin Değerlendirilmesi 694

5. Mirasçılara Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemesinde Askerlik Borçlanması Dahil Edilir mi? 695

6. Yaşlılık Aylığına Etkili Olması Gereken Askerlik Borçlanma Süresi 695

7. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatına Dâhil Edilmesinin Koşulu 695

D. TİS İLE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 695

1. Toplu İş Sözleşmesi ile Yürürlüğe Giren Ücret Artışından İşçinin Feragatı 695

2. Olumlu ve Olumsuz Yetki Tespitine İtirazlar Hangi Yer Mahkemesine Yapılır? 696

3. İhtiyari Sigortalara İlişkin Primlerin İşverence Üstlenilmesi Mümkün müdür? 696

4. Toplu İş Sözleşmelerine Yıllık Ücretli İzin Hakkının Kullanılmaması Bunun Yerine Ücret Ödenmesine Dönük Hüküm Konulabilir mi? 696

5. İşçiye Ödeme Yapılabilmesi İçin TİS’de yer Alması Yeterli midir? 696

6. Emeklilik Tarihinden Önce Tahakkuk Öden İkramiyeler Kazanılmış Hak Sayılır mı? 697

7. Bir Yılda 112 Günlük Ücreti Aşmamak Koşuluyla Toplu İş Sözleşmesi Sonucu Elde Edilen İlave Tediyelerin Ödenmesi Mümkün mü? 697

8. Asgari Ücret Farkı 697

9. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri 697

10. İşçi Alacaklarında Temerrüt 698

11. Ücret Farkının Mahsubu 698

12. İşçilerin Harcırahı TİS ile Artırılabilir mi? 698

13. Sosyal Yardım Parasının Çalışılmayan Günlerde Ödenmesi İçin TİS’e Hüküm Konulabilir mi? 698

14. TİS’e Konulan Hükümler Gereği İşçilere 4’uncu Derecedeki Memur Harcırahından Fazla Ödeme Yapılması Mümkün müdür? 698

15. Toplu İş Sözleşmesindeki Değişiklik Geçmişe Etkili Olur mu? 699

16. Ücret Artış Zamanı Gelmeden Önce Toplu İş Sözleşmesi Taraflarca Değiştirilebilir mi? 700

17. Kazanılmış Hak İlkesinin İşleyişi 700

E. İŞÇİLERDE YAŞ SINIRI 702

1. 65 Yaşını Dolduran İşçiye Harcırah ve Ücret Ödenmesi 702

2. İleri Yaşta Olan İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi 702

F. İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE ÖDEMESİ 702

1. Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince Ödenen İkramiyelerden Sigorta Primi Kesilmesi 702

2. Hizmet Süreleri Bir Yıldan Az Olan İşçilere İlave Tediye Ödemesi 702

3. İlave Tediyeden SSK Kesintisi 702

4. İş Akdinin Feshinden Sonra Ödenen Ek Ödeme ve İkramiyeler Tazminata Yansır mı? 703

G. ÜCRET, YILLIK İZİN, BAYRAM VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 703

1. Ücretlerin Ödemesinde Temerrüt Olgusu 703

2. Temerrüt Olgusunun Gerçekleşmesi 703

3. İkramiyelerin Hesabında Son Ücret Esas Alınabilir mi? 703

4. İşçi Ücretlerinden Spor Aidatı Kesilmesi 703

5. Kararın Kesinleşmesine Kadar Çalışılmayan Süre İçin İşçiye Ödenecek Ücret 704

6. Üst Düzey Yöneticilerin Fazla Çalışma Ücreti 704

7. İşyerinin Bayram Günlerinde Kapalı Olup Olmaması 704

8. Bakiye Süre Ücretine Hak Kazanma 704

9. İşyerinde Üçlü Vardiya Yapılması 705

10. Akdin Feshi Sırasında Yıllık İzin Ücretinin Son Ücret Üzerinden Kullanılması 705

11. Ücretli İzin Günlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası 705

12. Kullandırılmayan İznin Ücreti 706

13. İzin Ücretinin Ödenmesinde Zamanaşımı 706

14. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanabilme Koşulu 706

15. Yıllık Ücretli İzin Alacağından İndirim Yapılması 706

16. Yıllık İzinlerin Kullandırıldığının İspatı Nasıl Yapılır? 706

17. Yıllık İzin Ücreti Alacağına En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanır mı? 707

18. İşçinin Yıllık İzin Kullanım Zamanının Belirlenmesi 707

19. İzin Defterinin İrade Fesadı ile İmzalatıldığının İspat Edilememesi 707

20. Kampanya İşlerinde Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı Varmıdır? 708

21. Haftalık 45 Saati Aşan Kısım 708

22. İnkar Edilmeyen İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması 708

H. İŞÇİ ÜCRET, TEDİYE VE ÖDENEKLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER 708

1. İşçilere Ayni Yardım Karşılığı Yapılan Ayakkabı Bedelleri Sigorta Primine Esas Ücret Kapsamına Dahil Edilebilir mi? 708

2. Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigorta Primi ile Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulur mu? 709

3. Ramazan Ayında Oruç Tutan İşçilere Yemek Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilmesi 709

I. İŞÇİ PERSONELE AÇILAN RUCU DAVASI 709

1. Mahkeme Masrafları Düşünülerek Kusurlu Personel Hakkında Rücu Davası Açılmaması 709

2. Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Belediye İşçisi 709

3. Belediye Çalışanlarının Üçüncü Şahıslara Verdiği Zararların Karşılanması 710

4. Sahte Evrak Düzenleyen İşçi 710

5. Hasar Gören Belediye Araçlarının Onarım Bedellerinin Rucuen Tahsili 710

İ. İŞÇİ HAKLARININ ÖDENMEMESİ VE TAZMİNAT 710

1. İşçi Haklarının Ödenmemesi Halinde İzlenecek Yöntem 710

2. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade İşçi Aleyhine Yorumlanabilir mi? 711

3. İşe Başlatmama Tazminatından Asıl İşveren ile Alt İşverenin Birlikte Sorumlu Tutulması 711

4. İşe Başlatmama Tazminatı 711

5. İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hak Sahiplerinin Açtığı Tazminat 711

6. Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Uğranılan Zarardan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Mahsup Edilmesi 712

7. Dava ile Talep Edilmeyen Manevi Tazminatın Islah Yoluyla İstenmesi Mümkün müdür? 712

8. İş Güvencesi Sisteminde Sendikal Tazminat 712

9. İş Güvencesi Tazminatı Öngören Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün Yasal İş Güvencesi Sistemi Karşısında Geçersizliği 713

10. Geçersizlik Şartlarına Bağlı Tazminatın İstenmesi Koşulu 713

11. Kaza Sonucu Kısmi İşgöremezlik Durumuna Giren İşçinin Uğramış Olduğu Zararın Giderilmesi 713

12. İşe İadesini İstemeyen İşçi İş Güvencesi Tazminatı İsteyebilir mi? 714

J. HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 715

1. Hizmet Birleştirilmesinde Kamu Kuruluşu İfadesi 715

2. İş Akdinin Askıda Olduğu Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi 715

3. T.C. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen Hizmet Süresi İçin Kıdem Tazminatının Hesabı 715

4. Yurtdışında Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi 716

5. Yurtdışında Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamı Dışındaki Hizmetlerin Birleştirilmesi 716

6. Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi İçin Başvuruda Bulunanların Borçlarını Ödememeleri 718

7. Mevsimlik İşin Askıda Kaldığı Sürelerde Yurtdışında Yapılan Çalışmaların Birleştirilmesi 718

K. SENDİKAL FAAİYETLER 719

1. Sendika Üyesi İşçinin İşsiz Kalması Üyeliğini Etkiler mi? 719

2. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti 719

3. İdarenin Kanuni Grevi Etkisiz Bırakma Çabası 720

L. İŞÇİ SAĞLIGI VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ 720

1. İş Kazası Olaylarında Kaçınılmazlık veya Kötü Tesadüf 720

2. İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Güvencesi 720

3. İşyerinin Yönetim Hakkı 721

4. İdarenin İşçinin İş Güvenliğini Sağlama Görevi 721

M. BELEDİYE İLE İŞ YAPAN TAŞARONLARIN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SORUNLARI 721

1. İşçinin İşe Alınması, Nitelikleri, İşten Çıkarma ve Ücretlerinin Belirlenmesi Yetkisinin Kamu Kurumunda Olması 721

2. Personel Üzerindeki Yönetim Hakkının İdarece Kullanılması 721

3. İşveren Değiştiği Halde Personelin Hizmetinde Kesinti Olmaması 722

4. Cumartesi Günü Yapılan Çalışmalar Karşılığı Hafta Sonu Ücreti Ödenmesi 722

5. Yüklenicinin Çalıştırmadığı İşçiler İçin Ödeme Yapılması Mümkün müdür? 722

6. Kusuru Bulunmasa Bile Taşeronun Kusur Payı Nedeniyle Belediye Müteselsil Sorumlu Olur mu? 723

7. Belediyenin Taşaron Firmasında Çalışan İşçinin İş Akdinin Feshi 724

8. Belediye Misafirhanesinin Yapımında Merdivenden Düşerek Sürekli İşgöremezlik Durumuna Giren İşçi 725

N. İŞ VE İŞÇİ MEVZUATI İLE İLGİLİ GENEL SORUNLAR 726

1. Geçici İşçilere Çalışılan Günler İçin Yemek Bedeli Ödenebilir mi? 726

2. İşçi Olarak İstihdam Edilen Avukata Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Ücret Ödenmesi 728

3. İş Kazası Sonucunda Meslekte Kazanma Gücünün Yitirilmesine Bağlı Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma 728

4. Tüzel Kişiliğe Sahip İşverenlerin Üst Düzeydeki Yöneticilerin Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu 728

5. Aile Bireylerine Refakat Etmek Zorunluluğu 729

6. Davacı İşçinin Kusur Oranı 729

7. Borçlanma ile Yaşlılık Aylığı Bağlanması Hakkı 729

8. İLO Sözleşmesinin Geçerliliği 729

9. Olumlu ve Olumsuz Yetki Tespitine İtirazlar Hangi Merciye Yapılacak? 730

10. İşçinin Tasarruf Kesintisi Davasında Görevli Mahkeme 730

11. Rekabet Yasağının Geçerlilik Koşulları 730

12. İş Koşullarında Esaslı Değişiklik 730

13. Alt İşverene Verilen Yardımcı İşte Muvazaa İddiası ve İş İade Davasında Sorumluluk 731

14. İşyerinin Devri ile İş Sözleşmesinin Devrinin Farkı 731

15. İşçi Sıfatının Belirlenmesinde Bağımlılık Unsuru 731

16. İş Arama İzninin Verilmemesinin Hukuki Sonucu 731

17. İşe İade Davası Sürerken İşçinin İşe Başlatılması 732

18. Alt İşveren İşçisinin İşe İade Davası 732

19. Su Kontrolü Yapan Personelin Yaptığı Hizmet Kamu Görevi Sayılır mı? 732

20. İhtarnamenin Zamanaşımını Kestiği Düşüncesiyle Hüküm Kurulması 733

21. İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının İhtilaf Konusu Olması 733

22. Mevsimlik İşçilerin Öncelikle İşe Başlatılma Gereği 733

23. İşletmeye Dahil Bir İşyeri İçin Yetki Tespiti 734

24. Sigortasız İşçi Çalıştırılması Konusu 734

25. İlamın İnfaz Edilecek Kısmının Yorum Yolu ile Belirlenmesi Mümkün müdür? 734

26. İş Mahkemelerinde Yetkinin Kamu Düzeninden Olması 734

27. İş Yasasına Göre Cumartesi Günü Çalışma Günü müdür? 735

28. Belediye Şirketinde Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Dahil Olur mu? 735

29. Fazla Çalışma Dahil Olarak Ücretin Belirlenmesi 735

30. İşçinin İşyerine Gidip İşe Başlamaya Dair Belgeyi İmzalamaması 735

O. ÇALIŞANLARA PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ (MOBBİNG) 736

1. İşverenin İşçisini Gözetme Yükümlülüğüne Uymaması 736

2. Personelin Sözlü Saldırılara ve Hakaretlere Maruz Kalması 736

3. Sağlığın Bozulması Nedeniyle İşyerinden Ayrılmak Zorunda Kalma 737

4. Yıldırma Politikası Uygulanarak İşe Son Verme 737

5. İşyerinde Psikolojik Tacize Uğranılarak Bölümünün Değiştirilmesi 738

6. Psikolojik Taciz Sonucunda İstifa Üzerine Kıdem Tazminatı Ödenir mi? 738

7. Köpek Kulübesine Yakın Bir Yerde Çalışmaya Zorlanma 738

8. Asılsız İsnatlara Maruz Bırakılma 738

9. Sürekli Yer Değişikliği İle Yıldırma Politikası Uygulanması 739

10. Manevi Zararın Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Birlikte Tazmini 739

@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Onyedinci Bölüm
BELEDİYE AYNİYAT İŞLEMLERİ

1. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi 741

2. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmamış Ayniyat Hesabının İadesi 741

3. Belediyelerin Sayıştay’a Ayniyat Hesabı Vermesi 741

4. Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilme Süreci 741

5. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi 741

6. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi 742

7. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası 742

8. Ayniyat Tesellüm Makbuzu 742

9. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı 742

10. Ambarlara Ait İşlemlerin Yürütülmesi 743

11. Promosyonlu Gazete Hediyesi Demirbaşın Ayniyat Kaydı 743

Onsekizinci Bölüm
YÜRÜRLÜKTEKİ 2886 VE 4734 SAYILI KANUNLARA İLİŞKİN İHALE İŞLEMLERİ ve HAKEDİŞ UYGULAMALARI

A. İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ 745

1. Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu İhaleye Katılımı Engelleyen Vergi Borcu Sayılır mı? 745

2. İhaleye Fesat Karıştıran Şirketin %88 Hisseye Sahip Ortağı Hakkında (İhaleye Katılmamış Olsa Bile) İhalele Katılma Yasağıı Verilir mi? 745

3. Yasak Fiil ve Davranış Niteliğinde Olmayan Bir Husus Nedeniyle İdarece Yasaklama Kararı Verilmesi 746

4. Hakedişin Belediyece Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İstemi 748

5. Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Bir Projeye Göre Yapılan Sözleşmelerden Kurum Payı Kesilmesi Mümkün müdür? 749

6. Belediyenin İçme Suyu Hizmetlerinin İşletilmesinin İhale ile Kiraya Vermesi Mümkün müdür? 750

7. Uluslararası Yarışma Şeklinde Yapılan İhalelerin Yabancı İstekliye Kapanması Mümkün müdür? 750

8. İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshinden Doğan Dava Hangi Mahkemede Görülür? 752

9. İşin Kısımlara Bölünerek Aynı Şirkete yaptırılması 753

10. Teklif Mektubuna Rakamla ve Yazıyla Farklı Tutar Yazılması 754

11. Demirbaş Eşya Niteliğindeki Malzemelere Müteahhit Kârı Ödemesi Mümkün müdür? 755

12. Revize Fiyatın Hatalı Hesaplanması 756

13. İdari İşlemle Güncel Bir Menfaat İlgisi Kurabilenlerin İptal Hakkı 757

14. İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere İlişkin Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü? 758

15. İstisna Kapsamındaki İhaleler Sonucunda Aktedilen Sözleşmelerde Yapılacak Değişiklikler Ne Şekilde Gerçekleştirilecek? 759

16. Doküman Bedelinin Ödendiğini Gösteren Makbuz Tamamlatılabilir mi? 759

17. Fabrikayı Oluşturan Unsurlardan Taşınmaz Mal Niteliğindeki Arsa ve Bina Dışındaki Taşınır Malların 22/e Kapsamında Tedariki Mümkün müdür? 759

18. Danışmanlık Hizmetinin 22/b Kapsamında Karşılanması 760

19. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmayan Doğrudan Temin Uygulaması 761

20. İhale Yasağının Başlangıç Tarihi 761

21. Yüklenicinin Farklı Mahallerde Birden Fazla İhale Almış Olması Bu Yüklenicinin Alacağı Yeni İhaleyi Tamamlayamayacağına Karine Oluşturmaz 762

22. Satış Cirosunun Belgelendirilmesinin İstenmesi 762

23. TSE Standartlarına Uymayan Malzeme Kullanımı 763

24. Belediyenin Ortağı Bulunduğu Şirketin Belediyenin Gelir İhalesine Katılımı 763

25. Fore Kazık İmalatlarının Mukavemet Denetimi Giderleri 763

26. Mükerrer Olarak Ödenen Elektrik Tesisatı Bedeli 763

27. Tehditle İhaleden Vazgeçirme Suçu 764

28. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali 764

29. Yabancı Firmalardan CİF Teslimi Mal Alımlarında Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Vergiler Bütçeden Ödenebilir mi? 765

30. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasının Rekabete Aykırı Şekilde Yapılması 766

31. İhaleden Yasaklamayı Gerektiren Fiil veya Davranışın Tespit Tarihi 767

32. İptal Edilen İlk İhale İçin Verilen Geçici Teminatın İkinci İhale İçin Kullanılması 767

33. İstihkak Davasının Konusuz Kalması 768

34. 2886 sayılı Kanan Çerçevesinde İmzalanan Hizmet Sözleşmesine 1.1.2003 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kararname Fiyat Farkı Uygulanır mı? 769

35. İşin Varis Sıfatıyla Devralanlarda İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesinde %70 Sınırı Nasıl Uygulanacak? 770

36. Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi Şirketin İhalelere Katılma Yasağını Kaldırır mı? 771

37. Bölünemezlik İlkesinin İhlali 771

38. Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması 771

39. İhaleye Germekten Yasaklama Konusunda İdarenin Yetkisi 772

40. Yasaklamada Kırkbeş Günlük Sürenin Geçirilmesi 772

41. Projesinde Fiilen Yapılmayan İmalatlar İçin Başka İşler Yaptırılabilir mi? 773

42. Revize Fiyat Uygulaması 773

43. Suç İşlendiğinin Sözleşmeden Sonra Tespiti Yasaklamayı Gerektirir mi? 773

44. Fiyat Rekabetinin Olmamasından İhalenin İptali Mümkün mü? 774

B. ÇÖP TOPLAMA VE TEMİZLİK İHALELERİ 774

1. Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması Mümkünü müdür? 774

2. Çöp Toplama İşinde İdare Malı Araçların Kira Tutarlarına KDV İlave Edilmeden Kesinti Yapılması 775

3. Yıllık Genel Temizlik İşinin Şartnamenin Aksine Daha Az Sayıda Elemanla Yapılması 776

4. Belediyenin Temizlik İhalesini Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Haklarından Belediyenin Sorumluluğu Var mıdır? 776

5. Temizlik ve Bakım İşleri İçin Kararname Fiyat Farkının Uygulanması 777

6. Temizlik İşi İhalesinde Asgari Ücret Fiyat Farklarının Malzeme Fiyat Farkları Şeklinde Ödenmesi Gerekirken Müteahhit Kârı Eklenerek Ödenmesi 777

7. Çöp Toplama Sahasının 5 Yıl Süre ile İşletilmesi 777

8. Temizlik İhalelerinde Fiilen Çalışan İşçi Sayısına Göre Tespit Edilecek Asgari Ücret Fiyat Farkı 778

9. Sosyal Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Temizlik İşinin Eksik Yapıldığını Gösterir mi? 778

10. İki Kez Süpürüldüğü Gerekçesiyle Temizlik Puantajı Tanzim Edilmesi ve Ücret Ödenmesi 778

11. Çöp Kamyonlarının Yıllık Çalışma Süresinin Hesabı 779

13. Asıl İşveren Temizlik Şirketinin Borcundan Ötürü Kuruma Karşı Teselsül Hükümleri Uyarınca Sorumlu Tutulabilir mi? 779

C. YOL YAPIMI VE ASFALTLAMA UYGULAMALARI 780

1. Bitümlü Malzemelerin Isıtma Bedelinin Ödenmesi 780

2. Asfalt Alımının Süreklilik Arz Eden Bir Yapım İşi Olarak Değerlendirilmesi 781

3. Beton İmalatın Kırılması Sonucu Oluşan Enkazın Nakli 781

D. İHALE İŞLEMLERİNDE VERGİ SORUNLARI 782

1. İnşaat İşlerinden Gelir Vergisi Stopajı Kesilmemesi Kamu Zararı Oluşturur mu? 782

2. Faturalarda KDV'nin Ayrıca Gösterilmemesi 783

3. Yapılan Satın Alımlara İlişkin Faturalarda KDV'nin Ayrıca Gösterilmemiş Olması 784

4. Konut İnşaatlarında Vergi İndirimi 784

5. Yıllara Sari Olması Mümkün Görülmeyen İş 784

6. KDV Oranının Tespitinde Hakedişin Onaylandığı Tarih mi Esas Alınır? 785

7. Yıllara Sari İnşaat İşiyle Uğraşanların Gelir Vergisi 785

8. Yıllara Sari İşlerde İş Kapsamındaki Tüm Ödemelerden Tevkifat Yapılması 786

9. İnşaat İşlerinde Hakediş Raporlarının KDV Karşısındaki Durumu 786

10. İş Bitim Tarihinden Sonraki Yıllarda Ödenen İstihkaklardan Stopaj Kesintisi Yapılacak mıdır? 787

11. Mahkemenin Hükmettiği Alacağın KDV’si 788

12. Hakediş Bünyesine Giren Demirbaşın KDV Oranının Farklı Uygulanması 788

13. Sözleşmeye konulan Hüküm Tevkifatı Etkiler mi? 788

14. İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Uygulaması 788

E. İHZARAT KESİNTİSİ 789

1. İhzarat Kesintisinin Bir Hakedişte Yapılıp Devam Eden Hakedişlerde Kesintinin Yapılmaması 789

2. İhzar Edilip Bedeli Ödenmekle İdare Mali Olan Akaryakıtın Şantiyede Bulunmaması Durumu 789

F. KAZILAR 789

1. Hafriyat Esnasında Zemininin Çürük Olduğunun Görülmesi Üzerine İş Artışı Kapsamında Ödeme Yapılır mı? 789

2. Kazıklı İksa Farkının Sulhen Çözüm Komisyonu Kararı Uyarınca Yükleniciye Ödenmesi Mümkün müdür? 790

3. Şev Uygulaması İçin İdare İzni Gerekir mi? 791

4. İdarece Gösterilen Başka Bir Yerden Stabilize Dolgu Malzemesi Getirilmesi 791

5. Röpriz Bedeli Ödemesi 791

6. Kazı Alanından Büzlerin Toplam Hacminin Düşülmesi 792

7. Laboratuar Raporu ile Aksi Kanıtlanmadıkça Kazıdan Çıkan Malzemenin Dolguda Kullanılması Gerektiği 792

8. Paçal Kazılara Ayrıca 14018 Pozu ile Sıkıştırma Bedeli Ödenmesi 792

9. Dolgu Malzemesine Mükerrer Olarak 14018 ve 15140/2 Pozların Beraberce Uygulanması 792

10. Paçal Kazı Uygulaması 793

11. Kazı Klas Tutanağına Aykırı Kazı Pozlarının Kullanılması 793

12. Patlayıcısız Kazı Bedelinin Ödenmesi Koşulları 793

13. Dolguda Kullanılan Kazı Malzemesine İkinci Kez Nakliye Bedeli Ödenmesi Mümkün müdür? 793

14. İkinci Kere Yükleme Boşaltma İşlemi Yapılması Zorunluluğunun Usulüne Uygun Olarak Tevsik Edilememesi 794

G. MÜCBİR SEBEP, SÜRE UZATIMI VE GECİKME CEZASI 795

1. Sözleşmede Belirtilen Sürede Tamamlanmayan İhale 795

2. Konteynerlerin Zamanında Teslim Edilmemesine Rağmen Gecikme Cezası Kesilmemesi 795

3. Verilecek İlave Süre Ne Zaman Başlamalıdır? 797

4. Yükleniciden Kaynaklanan Gecikme Nedeniyle Fiyat Farkı Verilebilir mi? 798

5. Yüklenicinin Yılı Ödeneğini Kullanamaması 799

6. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 799

7. Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır mı? 799

8. Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı 801

9. Yargı İçtihatlarında Zorunlu Nedenin Tanımı 802

10. Yılı Ödeneğinin Kullanılamaması Durumunda Süre Uzatımı Verilmesi Mümkün müdür? 802

11. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 802

12. Ek Süre İçin Gecikme Cezası 803

13. Gecikme Cezası Kesilmesi 803

14. Cezalı Çalışılan Sürede Meydana Gelen Fiyat Artışlarının Malzeme Fiyat Farkı Olarak Ödenmesi 803

15. Gümrük İşlerinin Gecikmesi Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 803

16. Gecikme Cezasının Şartnamede Belirtilen Miktarda Uygulanması 803

17. Sözleşmenin Geç İmzalanması 804

18. Borçlar Kanununa Göre Mücbir Sebep 804

19. Nakit Sıkıntısı Nedeniyle Ödemede Gecikme 804

20. İdareden Kaynaklı Nedenlerle İşte Gecikme Olması 804

H. KONTROLLÜK HİZMETLERİ VE KABUL İŞLEMLERİ 805

1. Belediye Yapım İşlerinin Kontrollük Hizmetlerinin Diğer Kamu Kurumu Teknik Personelince Yürütülüp Yürütülemeyeceği 805

2. Yapım İşlerinin Kontrolünün Firmaya Yaptırılması 806

3. Kontrol ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması 806

4. Yükleniciye Sözleşme Dışı İşler Yaptırılması 806

5. Hakediş Raporu İmzaladıktan Sonra İdarece Yapılan Düzeltmelere İtirazın Şekli 807

6. Kabul Çağrısı ve Kesin Kabul Süresi 807

7. Hakediş Paraları Üzerine Rüşvet Teklifi 807

8. Kesin Kabul Tutanağının Onaylanması 808

9. Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması 808

10. Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları 809

11. Fatura Eklenmeden Ödenen Hakediş 809

12. Hakedişlerin Şartlı İmzalanması 809

13. Nefaset Farkı Olan İşlerin Kabulü 810

14. Eserin Tesliminin Kanıtlanması 810

15. Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli ile Nefaset Farkı Tutarının Davacının Bakiye Alacağından Daha Düşük Olması 810

J. İŞ ARTIŞI VE ÖDENEK AKTARIMI 811

1. İhale Kapsamında Yer Almayan İmalatın Yaptırılması 811

2. İmalat Kalemlerindeki Eksilmeler Hangi Yıl Fiyatları ile Değerlendirilir ? 813

3. Revize Fiyat Uygulanmaması Kamu Zararı Oluşturur mu? 814

4. Sözleşme Bedeline Dahil İşler İçin İlave Ödeme Yapılabilir mi? 815

5. Sözleşme Tutarına Dahil Olan Tünel İmalatı İçin Ek Bedel Ödenir mi? 816

6. Süre Uzatımı Gerekçesiyle İş Artışı İçin Ek Sigorta Bedeli Ödenmesi Mümkün müdür? 816

7. Teklife Dahil İmalatın Sonradan İş Artışı ile Ödenmesi Mümkün müdür? 817

8. Uygulama Projesine Göre Eksik İmalat Yaptırılması 818

9. İlave İş Miktarını Aşan İşin Yeniden İhale Yapılmaksızın Yaptırılması 821

10. İş Artışının Sulhname ile Ödenmesi 822

11. Yasaklama Kararı ile Oluşan Zararın Tazmini 822

12. Ek Süreden Kaynaklanan Ödenek Aktarma İşlemi 822

13. Çalışılmayan Dönemde Yer Teslimi 823

14. İş Programındaki Ödeneğin Harcanamaması 823

15. Yeni İhale Mevzuatında Sulhname Uygulaması Yapılabilir mi? 823

16. Sözleşmede Değişiğin Sınırı 824

17. Sözleşme Yılından Sonra Yapılan İmalat Kalemlerinde Artış veya Eksiliş Bulunması 824

K. İHALE VE SÖZLEŞME SÜRECİNDEN KAYNAKLI BAZI SORUNLAR 824

1. Belediyenin Ana Hizmet Faaliyetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi? 824

2. Götürü Bedel Hizmet İhalesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 826

4. İdareye Uzaklık Beyannamesi Tamamlatılabilir mi? 827

5. Kredinin Faiz ve Masraflar Dahil Geri Ödenmesi 828

6. Tasfiye Halinde İş Programına Göre Fazla Yapılan İşin Bedeli Ödenebilir mi? 829

7. Sözleşmedeki Pursantaj Oranının Sonradan Artırılması Mümkün müdür? 830

8. Yeterli Fiyat Araştırması Yapılmayan Ihale İçin Soruşturma Gerekir mi? 832

9. Götürü Bedel Teklifte Olası Her Türlü Riskler Teklife Dahil midir? 832

10. Belediyeden İhale ile Satın Alınan Dairenin Eksik ve Ayıplı Olması 833

11. Sözleşme Harici ve Ödenek Dışı İş Yapılması 835

12. Marka Belirtilerek Şartname Hazırlanması 835

13. İhale Sözleşmesine Aykırılık 835

14. Yaya Yolu Tanzimi ve Saha Betonlama İmalatında Hangi Kalıp Pozu Ödenir? 835

15. Çevre Temizlik Vergisi ile İlgili Tebligatların Özel Bir Şirkete Yaptırılması 835

16. Tamirat Bedelinin %10'u Oranında Genel Giderler Karşılığı Ödenmesi 835

17. Aynı Özellikleri Taşıyan İki Tekliften Daha Ucuz Olanının Sadece Markasından Dolayı Tercih Edilmemesi 836

18. Usule Uygun Bir İhale Kararı Olmadan Yapılan Satın alma 836

19. Çelik Dövme Küre Elemanları İmalatı 836

20. Uzay Kafes Kiriş Elemanlarının Elektrostatik Toz Boya ile Boyanması İmalatında Alüminyum Boru Birim Fiyatının Esas Alınması 836

21. Faturaların Aslı Yerine Noter Onaylı Suretinin Bağlanması 837

22. Parçalara Bölme Suretiyle Alım 837

23. 25.016 Pozunun Uygulandığı Yüzeylere 25.136 Pozunun Tatbiki Mümkün müdür? 837

24. Çinko Yağmur Oluklarına Demir İmalatı Boyası Tatbik Edilir mi? 838

25. Merdiven Korkuluğu Yapılması İmalatı Hangi Pozdan Ödenir? 838

26. Uzay Sistem Çelik Çatı Yapılması İmalat Fiyatına Taşıyıcı İskele ve Kaldırma Tertibatı Dahil midir? 838

27. Proje Bedeli Ödemesi Tenzilata Tabi midir? 838

28. Encümen Kararına Dayanarak İsteklilerin İhaleye Katılımının Engellenmesi 839

29. Resmi İlan Fiyat Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Üzerinden Ödeme Yapılması 840

30. Geçersiz Sözleşme ile Alınan Malların Durumu 840

31. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İdarenin Verdiği Malzemelerin İadesi 840

32. Sözleşme Eki Keşif Özetinde Yer Alan Fiyatlar Üzerinden Hakediş Yapılması 841

33. Suni Mermer Plaklar ile Döşeme Kaplaması Yapılması İmalat Bedelinin Ödenmesi 841

34. Yeterli Piyasa Araştırılması Yapılmadan Muhammen Bedel Tespiti 842

L. METRAJ DÜZENLEME 842

1. Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlemek 842

2. Fiili Duruma Uymayan Metraja Göre Ödeme Yapılması 842

3. Uzay Sistem Çelik Çatı Yapılması İmalat Bünyesinde Mesnetlerin Ödenmesi 843

4. Yağmur Oluklarının Boyanmasında Astarlama Bedelinin Düşülmesi Gerekir mi? 843

5. Aynı Yüzey İçin Hem İç Sıva Hem de Fayans Kaplama Bedeli Ödenmesi 843

M. YENİ VE ÖZEL FİYAT UYGULAMASI 843

1. Yeni İmalatın Gerektirdiği İş Artışı 843

2. Bitkisel Toprak Temininde Kabarma Payı 844

3. Deniz Dibi Taraması Yapılması 844

4. Birim Fiyat Hazırlama Yetkisi 844

5. Stabilize Dolgu İmalatı İçin Özel Fiyat 845

6. Demirbaş ve Dayanıklı Tüketim Malları Niteliğindeki Malzeme Bedellerine %25 Müteahhit Karının İlavesi 846

7. Telefon Santrali, Seslendirme ve Kapalı Devre Televizyon Sistemleri Kurulması İşlerinin Binadan Ayrı Düşünülemeyeceği 847

8. 27.560/2 Pozlu İmalatın Uygulandığı Bir Alana 27.560/1 Pozlu İmalatın Uygulanması Mümkün müdür? 847

9. Renkli Aşıktaşına İlişkin Renk Farkı Ödemesi 847

10. Saten Alçı Üzerine Plastik Boya Ameliyesi Yapılması 848

11. Marsilya Tipi Kiremit İçeren Çatının Metrajı 848

12. Yağlı Boya Yapılacak Yüzeylere Ayrıca Alçı Astar Bedeli Verilmesi 849

13. İş Bünyesinde Faturalı Temin Edilen Makineler İçin %25 Müteahhit Karı Ödenmesi 849

14. Su Bedeli Kesintisi 849

15. Kum-Çakıl Birim Fiyatlarından Düşülmesi Gereken Yükleme Bedelinin Tespitinde Müteahhit Kârı 849

16. Bahçe Korkuluğu Yapılması İmalatının Ödenmesi 850

17. Bina İçerisinde Boşluk Hacmi İçinde Yer Alan Kolon ve Perdelere Ayrıca İskele Bedeli Ödenmesi 850

18. Saten Boya İmalatı İçin Bayi Fiyatı Yerine Daha Yüksek Fiyat Esas Alınarak Yeni Birim Fiyat Oluşturulması 850

19. Sahipli Ocaklardan Temin Edilen Malzemeye Göre Yeni Birim Fiyat Tespit Edilmesi Mümkün müdür? 850

20. Kaldırılan İmalatlarda Kesinti İşlemi 851

21. İş İskelesi Bedelinin Mükerrer Ödenmesi 851

22. Kilitli Beton Parke Döşeme İşi Fiyatının Tespiti 851

23. Kazanın Kaynakla Sökümü Bedelinin Yeni Birim Fiyatla Ödenmesi Mümkün müdür? 851

24. Bordur Kenarlarındaki Birikintilerinin Temizlenmesi İşinde Birim Fiyat Tespiti 852

N. İHALE TEMİNATLARI VE TEMİNATIN İADESİ 852

1. Teminat Mektubunun Sahte Olması 852

2. Tasfiye Edilen İşte Kesin Teminatın İrat Kaydı 853

3. Teminat Mektuplarının Zaman Aşımı Bakımından Asıl Sözleşmenin Tabi Olduğu Uygulama Şekliyle Bağlı Tutulması 853

4. Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farklı Olduğu 853

5. Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi 853

6. Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü 853

7. Mektubu Veren Bankanın Masrafları Teminat Mektubunu Haksız Yere Elinde Tutan İdareden İstenebilir mi? 854

8. Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi 854

9. Sözleşmenin Feshinde Teminatın Yüklenicinin Borcundan Mahsubu Mümkün müdür? 854

10. Cezalı Sürede Teminata El Konulması 855

11. Yüklenicinin İşçi Haklarını Ödemekten Kaçınması 855

12. Kesin Teminatın Çözülmesi Koşulu 855

13. Kesin Hesabı Çıkarıp Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu 855

14. Teminatın Geç İadesi 856

15. Teminatın İade Edilmemesi Manevi Tazminat Gerektirir mi? 856

16. İdarenin Kendi Kusurundan Dolayı Teminatı Geç İade Etmesi 856

17. İlişiksiz Belgesi Gelmeden Yapılan Teminat İadesinde Belediyenin Sorumluluğu 856

O. FİYAT FARKLARI 857

1. Doğrudan Teminde Fiyat Farkı Ödenir mi? 857

2. Akaryakıt Zamlı fiyatının KDV’li Esas Alınması 857

3. Fiyat Farkı Ödemesinde Güncel Endekse Esas Ayın Belirlenmesi 858

4. Katsayıların İdari Şartnamede Gösterilmemesi Fiyat Farkı Ödenmesine Engel midir? 860

5. Sözleşmeye Aykırı Fiyat Farkı Ödemesi 860

6. Hükümetin Kararname ile Sözleşmeye Müdahalesi 861

7. Sözleşme Fiyatları Dikkate Alınmadan Ödenen Fiyat Farkı 861

8. Yıllara Sari Sözleşmede Fiyat Farkı Ödenir mi? 862

P. AYIPLI VE NOKSAN İMALATA DAYANAN SORUMLULUK 863

1. Yetkinin Kötüye Kullanılmasında İdarenin Zarar Koşulu 863

2. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması 863

3. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi 863

4. Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi 863

5. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp 863

6. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı 864

7. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler 864

8. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı 864

9. Ayıba Karşı Tekeffül 864

10. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması 864

11. Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler 865

12. Bozuk Malın Niteliği 865

13. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı 865

14. Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması 865

15. Yüklenici ile Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu 865

16. Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi 866

17. Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı Alınması 866

18. Başka Bir İşten Dolayı İdareye Borçlu Olan Müteahhidin Durumu 866

19. Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu 866

20. Tedarikçinin Temerrüdü ile Doğan İdare Zararının Tazmini 867

21. Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak 868

22. Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması 868

23. Basit Bir Muayenede Ortaya Çıkacak Kusurları Görmeyen İdare Yükleniciyi Suçlayabilir mi? 868

R. BELEDİYENİN GELİR İHALELERİ 868

1. Spor Salonunun Donanımlı Şekilde Kiraya Verilebilir mi? 868

2. Kira Borçları Olan Kiracılar Için Yaptırım Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi? 869

3. 2886 Sayılı Yasanın 72. Maddesinin Belediyeler Açısından Uygulanması Mümkün müdür? 869

4. Taşınmazın 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre İhale Yoluyla Kiralanması Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasanın Uygulanmasına Engel midir? 870

5. Yap İşlet Devret Modeli İhalesiz Yapılabilir mi? 871

6. Kira Sözleşmesinin Feshinin Alt Kira Sözleşmesine Etkisi ve Tahliye Talebi 871

7. Gayrimenkul Kira Sözleşmeleri 872

8. Encümence Sonradan İhale İndiriminin Düşürülmesi 873

@page { margin: 2cm } p { margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0cm; direction: ltr; line-height: 105%; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-weight: bold } p.cjk { font-family: "MS Mincho"; so-language: tr-TR; font-weight: bold } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; font-weight: bold } a:link { color: #0000ff; so-language: zxx }

Ondokuzuncu Bölüm
İDARENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN BORÇ - ALACAK İLİŞKİLERİ

A. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ İLGİLENDİREN KADASTRO VE İMAR UYGULAMALARI 875

1. Şuyulandırma Bedelinin Arttırılması 875

2. Kooperatif Yönetimince Tahsis Edilen Arsa Karşılığı Belediyeye Yapılan Ödeme 875

3. Ruhsatsız ve Kaçak Bina Yapanlar Hakkında Ceza Yaptırımı Uygulanır mı? 876

4. İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi için Mehil Verilmemesi 877

5. Uygulama İmar Planı İçinde Olan Parselin Arsa Olarak Değerlendirilmesi 878

6. Tapulama Tespiti Sonucu Belediye Adına Tescil Edilmiş Yerler İçin Mülkiyet Nakli Talebi 878

7. Rekreasyon Alanının Tanzimi 878

8. Tahsis Edilen Arsa Bedelinin 2942 Sayılı Kanuna Göre Hesaplanması 879

9. Davacının Bağımsız Bölüm Tescili İstemi 880

10. Boğaziçi Etkilenme Bölgesinde Kalan Taşınmaz Üzerindeki Yapının Yıkım Kararı 881

11. Tahsise Konu Yerin Herhangi Bir Kamu Hizmetine Ayrılmamış Olması Koşulu 881

B. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MENFİ - MÜSPET ZARAR AYIRIMI 882

1. Yüklenicinin Ölümü 882

2. Varislerle Bağıtlanan Sözleşme 882

3. Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı 882

4. İşin Tesliminden Sonra İş Sahibi Belediyenin Sözleşmeyi Fesh Etmesi 882

5. Eserin Mirasçılarca Tamamlanması 883

6. Menfi Zararın Tarifi 884

7. Ödemelerin Gecikmesi Yükleniciye Fesih Hakkını Verir mi? 884

8. Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi 884

9. Erken Fesih Hakkı 885

10. Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata 885

11. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti 885

12. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi 886

13. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih 887

14. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı ve Kapsamı 888

15. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi 888

16. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi 888

17. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi 889

18. Menfi Zararın Tazmini 889

19. Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi 889

20. İşin Tesliminde Gecikme 889

21. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası 889

22. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi 890

23. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması 890

24. Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması 890

25. Hazine Zararının Tazmini 891

26. Tazminatın Hesabı 892

27. İki İhale Arasındaki Fark 892

28. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi 893

29. Fesihten Dönme Hakkı 893

30. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı 893

31. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir mi? 894

32. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi 894

33. Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller 894

34. Tasfiye Hesabının Kesinleşmesi 894

35. Sözleşmenin Feshinden Dolayı Davacının İsteyebileceği Zararın Kapsamı 894

36. Menfi Zarar Oluşumunda Ölçüt 897

37. Sözleşmenin Geçerliliğine İnanılarak Başka Bir Sözleşme Yapma Fırsatının Kaçırılması Nedeniyle Uğranılan Zarar 898

38. Kiracıya Teslim Borcunun Yerine Getirilememesi 900

39. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi Güvenine Dayanarak Kaçırılmış Elverişli Fırsatlara Göre Değerlendirilmesi 902

40. İşin Başkasına Yaptırılması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini 904

41. Hakedişlerin Geciktirilmesi Halinde Fesih Hakkı Doğar mı? 904

42. Daha Elverişli Koşullarla Sözleşme Yapma İmkanından Yoksun Kalındığı İçin Yoksun Kalınan Kazancın İstenilmesi 904

43. Kira Yoksunluğu Müspet Zarar Niteliğinde Olduğundan İstenemeyeceği 906

44. Fesih Yöntemine Aykırı Biçimde Sözleşmenin İdarece Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi 907

45. Ortaklardan Birinin Acze Düşmesi 907

46. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini 908

47. İşin Süresinde Bitirilmemesi Üzerine Sözleşmenin Feshi 909

48. Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedelinin Faiziyle İstenmesi 911

49. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür? 912

50. Döviz Tahsisinin Yapılmaması Nedeniyle Edimin Yerine Getirilememesi 913

C. ESER SÖZLEŞMESİ 914

1. Eserin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması 914

2. Yüklenicinin İşi Terk Etmesi Nedeniyle Akdin Belediyece Feshedilmesi ve Kalan İmalatın Ödenmesi 915

3. Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda Yapılmayan Kısmın, Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunması 916

4. Eser Sözleşmelerinde Kanıtlama Yükü ve İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Koşulu 919

5. Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi 919

7. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali 920

8. Haklı Sebeplerle Eser Sözleşmesinin Feshi 920

D. İFAYA BAĞLI CEZA 921

1. “İfaya Bağlı Ceza"Olduğu Göz Ardı Edilerek, Cezai Şarta Hükmedilmesi 921

E. HİZMET KUSURU İLKESİ 923

1. Deprem Zararlarından Belediyenin Hizmet Kusuru 923

F. KIYILARDAN YARARLANMA 924

1. Kıyılardan Yararlanmada Anlaşmazlığın Çözüm Yeri 924

2. Taşınmazın Kıyı Kenar Çizgisi Dahilinde Kaldığını İleri Sürerek Tapu İptali 925

G. TAPU İPTALİ VE TESCİL İŞLEMLERİ 927

1. Hak Sahipliği Listesi Dışına Çıkılarak Kayıt Oluşturulması 927

2. Taşınmazın Kumsal Olarak Tescil Dışı Bırakılması 928

3. Belediyeye İdari Bir İşlemin Yerine Getirilmesi Nedeni ile Husumet Yöneltilmesi 928

4. Arazi Toplulaştırma İşlemi Sonucu Oluşturulan Tapu Sicilinin Düzeltilmesi İstemi 929

5. Kur’a Sonucu Taşınmaz İktisabı 930

6. Hukuki Değerini Yitirme Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil İsteği 931

H. BELEDİYE ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI 933

1. İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Tazminat Talebi 933

2. Karayolları Trafik Kanunua Göre Zarar Görenlerin Tazminat Talepleri 933

3. Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talebi 934

4. Belediyenin Gözetimi Altındaki Elektrik Direklerinin Uygunsuz Bırakılması Sonucu Uğranılan Zararların Tazmin Talebi 935

5. Elatmanın Önlenmesi ve Maddi-Manevi Tazminat İstenmesi 936

6. Belediye Otobüsünün Neden Olduğu Kazaya Bağlı Tazminat 937

7. Henüz Arsa Tahsisi İşlemi Yapılmadan Yıkılan Bina ve Kesilen Ağaçların Bedelinin Tahsili İstemi 938

8. Belediye Otobüsünden İnerken Kolu Kapıya Sıkışarak Ölen Kişinin Eşinin Maddi ve Manevi Tazminat İstemi 939

I. MERA DAVALARI 940

1. Mera Kullanım Hakkı 940

2. Tahsisli Mera Kaydında İzlenecek Yol 941

3. Hazinenin Tapulu Yerlerinin Mera Kaynakları Kapsamına Alınmasında Husumet 942

4. İmar Planları İçinde Yerleşim Yeri Olarak İşgal Edilerek Mera Olarak Kullanımı Teknik Açıdan Mümkün Olmayan Yerlerin Tescilleri 943

5. Taşınmazın Mera Olarak Tashihi Talebi 944

6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır? 945

7. Belediyenin Mera Kapsamına Alınan Bir Yerin Tahsis İşlemine İlişkin Dava Hakkı Var mıdır? 945

J. BELEDİYENİN VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE DAYANAN BORCU 946

1. Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Dayanılarak Yapılan İşin Ödenmesi 946

Kavramlar Dizini 949

Bu Site Orhan Olgun tarafından tasarlanmıştır.